Kariera

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. MAT-BUD Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Rozgartach istnieje na rynku budowlanym od 1998 roku. Zatrudniamy 190 pracowników w 9 oddziałach handlowych, 2 Betoniarniach, Żwirowni, Administracji. Specjalizujemy się w sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych, w produkcji betonu towarowego, prefabrykatów betonowych oraz w wydobyciu i sprzedaży kruszyw budowlanych.

 

INFORMACJE

DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W PROCESIE REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

przez PW Mat-Bud sp. z o.o. sp.k.

        

            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mat-Bud sp. z o.o. sp.k., w Rozgartach

            Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ww. Spółki jest Łukasz Płaza, dane kontaktowe: email: rodo@mat-bud.torun.pl

            Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby uprawnione do uzyskania do nich dostępu w procesie rekrutacji.

            Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych.

            Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez żadnych dodatkowych negatywnych konsekwencji.

            Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zależnie od wyrażonej zgody w celu prowadzenia rekrutacji na określone stanowisko lub we wszystkich procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PW Mat-Bud sp. z o.o. sp.k.
            Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, ale nie dłużej niż  3 miesiące.

            Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

            Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

 

Prosimy o umieszczenie na życiorysie (CV) jednej z poniższych zgód:

  1. W przypadku wyrażenia zgody w zakresie wszystkich toczących się procesów rekrutacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PW Mat-Bud sp. z o.o. sp.k.”

 

  1. W przypadku wyrażenia zgody w zakresie procesu rekrutacji na określone stanowisko:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w procesie  rekrutacji ____________(wskazać stanowisko) prowadzonej przez PW Mat-Bud sp. z o.o. sp.k.”

Dzięki dużemu zaangażowaniu właścicieli i całej załogi, których jednoczy wspólnota celów oraz działanie z pasją MAT-BUD odnosi kolejne sukcesy.

Jeśli myślisz o pracy w naszej firmie prześlij do nas swoje CV na adres ferencm@matbud-torun.pl, bądź wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 


BUDUJ Z PASJĄ