PW. Mat-Bud zostało laureatem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018.

  1. Mat-Bud zostało laureatem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym co roku, już od ponad 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów.

Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Oficjalna Gala i wręczenie certyfikatów odbędzie się 16 listopada 2018r. w Warszawie.

http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/

 

 


BUDUJ Z PASJĄ