230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2021 Rokiem Konstytucji 3-go Maja. W tym roku będziemy świętować 230. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Prezes Jacek Rutkowski w uznaniu zasług i za patriotyczną postawę został powołany na członka Komitetu Honorowego Akademii Patriotycznej upamiętniającej 230. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Z tej okazji Prezes zamówił reprodukcję obrazu „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” wielkiego malarza Jana Matejki, namalowaną przez przyjaciela, znanego malarza i patriotę Pana Bogusława Ziółkowskiego.
Prezes jeszcze się zastanawia do kogo trafi obraz.
Prezes jako pierwszy w Polsce otrzymał uroczyście z rąk Pana Tadeusza Koczkowskiego Prezesa zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych – KSOIN, Prezesa zarządu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego – SWBN, Przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu w: Krajowej Izbie Gospodarczej, Akt Powołania do Komitetu Honorowego Akademii Patriotycznej oraz okolicznościowy kalendarz upamiętniający to wydarzenie. Partnerem wydania kalendarza jest również PW. Mat-Bud.