Akcja „Pociąg Marzeń”

W dniu 16.08.2022r siedzibę PW.MAT-BUD i Prezesa Jacek Rutkowski rutkows odwiedził Jarosław Gryckiewicz , Prezes Zarządu Fundacja Pomocy Społecznej „Okruszek Szczęścia”, która działa na terenie Gmina Lubicz a w tym roku została beneficjentem akcji ,,Pociąg marzeń” zorganizowanej przez Gazeta Pomorska , Express Bydgoski Gazeta Pomorska Nowości Toruńskie BIURO Reklam i Ogłoszeń .
PW.MAT-BUD, jako jeden ze sponsorów tej akcji też ufundował wagonik w tym pociągu. Akcja pozwoliła zebrać środki (26 981 zł) na letni wypoczynek – kolonie ,,Wakacje nad Bałtykiem” dzieci z Domów Dziecka i podopiecznych współpracujących z Fundacją, które z różnych przyczyn życiowych nie mogłyby wyjechać na letnie wakacje. 24 osoby wraz z opiekunami w dniach 22 – 28.08.2022 r. spędzą czas w Ośrodku Wypoczynkowym OW Trojak w Rowy .
Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w tak zacnym gronie darczyńców i mogliśmy dać szansę wzięcia udziału grupy w wypoczynku kolonijnym, w której znaleźli się wychowankowie Placówek Opiekuńczo-wychowawczych z Toruń , podopieczni Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu , Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego Człowieka, osoba niepełnosprawna, uczestnicy zajęć Fundacja Pomocy Społecznej „Okruszek Szczęścia” . Fachową opiekę roztoczą 2 opiekunowie, specjalista od psychoterapii i uzależnień z X LO w Toruniu Michał Dąbkowski. Nad całością będzie czuwał sam Prezes Fundacji Jarosław Gryckiewicz, który od 20 lat organizuje kolonie, zaś sama Fundacja jest organizatorem tego typu wypoczynku dla dzieci od 5 lat.
Warto wspierać akcje, pozwalające najmłodszym złapać wiatr w żagle.
Dziś dodaliśmy razem z Prezesm Jackiem Rutkowskim trochę słodyczy dla wszystkich uczestników koloni.
Link do publikacji w Expresie Bydgoskim:
Asystentka Zarządu