„Dzień budowlańca na wesoło”

25.09.2018 r. po raz pierwszy nasza firma wzięła udział w imprezie zorganizowanej przez Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu pod nazwą: „Dzień budowlańca na wesoło”. Jest to cykliczna akcja zorganizowana z okazji „Dnia Budowlańca”. Obchodzona jest przez szeroko rozumiany rynek budownictwa związany z projektowaniem, budowaniem, urządzaniem, modernizowaniem obiektów.
Szkoła od lat kształci adeptów sztuki budowlanej, którzy systematycznie zasilają firmy budowlane o różnych profilach produkcji i wykonawstwie robót wykończeniowych.

Organizacja Dnia Budowlańca miała na celu m.in. zwrócenie uwagi na zawody związane z branżą budowlaną, podnoszenie świadomości zawodowej wśród młodzieży, kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, integrację społeczności szkolnej oraz możliwość zaprezentowania przez uczniów swojej kreatywności.

Imprezę poprzedził konkurs plastyczny „Budowla moich marzeń”. Jury oceniło ponad 40 prac, spośród których najciekawsza okazała się makieta osiedla z placem zabaw dla dzieci.

Zorganizowane przedsięwzięcie było przykładem na to, że uczyć się można przez zabawę i działanie.

Dziękujemy za zaproszenie, świetną organizację i mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się wziąć udział w kolejnej imprezie zorganizowanej przez Państwa szkołę.