Finał konkursu Firma Dobrze Widziana

W Siedzibie BCC- Pałac Lubomirskich w Warszawie, Miasto Stołeczne Warszawa, odbył się uroczysty finał konkursu Firma Dobrze Widziana.
Była to 12 edycja konkursu organizowanego przez BCC, honorującego szerzenie idei dobrych wartości w polskich firmach. Stosunków międzyludzkich wewnątrz firmy jak i z jej otoczeniem. W tym roku zostało wyróżnione 77 firm z całej Polski w tym PW MAT-BUD. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym a szczególnie Taurus Ochrona – Innowacje w bezpieczeństwie, z Prezesem Krzysztofem Łęckim i jego rodziną na czele.
W uroczystości, obok laureatów, uczestniczyli członkowie Kapituły konkursu – wybitne osobowości, oraz osoby związane z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej objęła konkurs patronatem honorowym.
Celem konkursu Firma Dobrze Widziana jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej. PW MAT BUD Materiały Budowlane jest i w tym roku po raz kolejny laureatem konkursu.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Istotnym elementem podlegającym ocenie jest polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn; oceniana jest także skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy nt. jej społecznie odpowiedzialnych działań.
Prezes Jacek Rutkowski ceni pracę zespołową i dba o dobre relacje wśród pracowników, z kontrahentami, ludźmi kultury i sportu oraz ze społecznością lokalną, co zostało docenione przez Kapitułę, a w szczególności działania charytatywne i wspierające rozwój relacji dobrosąsiedzkich.
W kapitule konkursu zasiadają: Paweł Łukasiak, przewodniczący Kapituły, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce; Marek Goliszewski, prezes BCC, Piotr Onikki-Górski, wicedyrektor Biura Mediów i Komunikacji; ks. Andrzej Sikorski, prezes Fundacji „Być Bardziej”.
Prezes Jacek Rutkowski podziękował Kapitułę za to zaszczytne i honorowe wyróżnienie. Jednocześnie stwierdził:,, że jednym z ważnych kluczy do sukcesu firmy są ludzie o dobrych sercach. PW MAT-BUD zależy na tym aby relacje i atmosfera w firmie oraz stosunki z otoczeniem były bardzo dobre. Nie wszystko się udaje w tym zakresie, bo trudno jest pogodzić w realnym świecie postawy ,,rekina biznesu” I anioła.”
Jacek Rutkowski stara się godzić te sprzeczności realizując część działań prospołecznych przez Fundacja Jacka Rutkowskiego – Pomagajmy Razem .
Covid ograniczył możliwości cieszenia się wyróżnieniami. Dziękujemy organizatorom z Dariusz Pekałowski BCC na czele, za bezpieczeństwo oraz bankiet na miarę możliwości.
Asystentka Zarządu