Gepard Biznesu 2022 i Brylant Polskiej Gospodarki 2022, tytuł Wielkiego Modernizatora 2022 dla Mat-Bud

PW.MAT-BUD w tegorocznej edycji konkursowej otrzymało nagrodę w kategorii Gepard Biznesu 2022 i Brylant Polskiej Gospodarki 2022, tytuł Wielkiego Modernizatora 2022 za duże inwestycje w środki trwałe i wielką amortyzację i tytuł Worldwide Company 2022 za eksport do wielu krajów. Bogdan Pietras Udziałowiec Komandytariusz i Jacek Rutkowski Prezes Zarządu otrzymali wyróżnienia za wkład i przyczynienie się do osiągnięcia tak wysokiej wartości rynkowej PW.MAT-BUD.
Prezes Jacek Rutkowski dziękuje i gratuluje załodze za wkład pracy włożony w osiągnięcie tak dobrych wyników.
Biorąc pod uwagę tegoroczne skoki cen energii, kosztów utrzymania przedsiębiorstw oraz częste zmiany przepisów mamy nadzieję, że w kolejnych latach utrzymanie wyników na tak wysokim poziomie nie będzie wyzwaniem dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw.
Asystentka Zarządu