Gala z okazji 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce i „Dnia Budowlanych”

Dnia 18.09.2017 r. odbyła się uroczysta Gala z okazji 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce i „Dnia Budowlanych” w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Uczestnicy gali w swoich przemówieniach poruszali problemy i bariery dotyczące branży budowlanej, m.in. brak pracowników który jest spowodowany niedorozwojem szkolnictwa branżowego, kryzys demograficzny oraz problem z zatrudnieniem pracowników z zagranicy.

W części oficjalnej wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, a także wiele wyróżnień związanych z branżą budowlaną w tym Złotą Kielnię, medale okolicznościowe i pamiątkowe. Wyróżniony został między innymi Pan Bogdan Pietras właściciel PW. Mat-Bud Sp. z o.o. Sp. k., otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla budownictwa”. Prezes Jacek Rutkowski otrzymał medal z okazji 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce.

Podczas uroczystości nastąpiło nadanie sztandaru Związkowi Zawodowemu „Budowlani” Okręgu Kujawsko-Pomorskiego, oraz symboliczne przybicie gwoździa m.in., przez  fundatorów sztandaru (w tym firmę Mat-Bud którą reprezentował Prezes Jacek Rutkowski).

Ponadto został odczytany apel w sprawie wsparcia dla poszkodowanych przez nawałnice w województwie kujawsko-pomorskim, firma Mat-Bud od początku uczestniczy w tej akcji.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością oraz wystąpieniem:

– Tomasz Żuchowski – Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa,

– Piotr Król – Poseł na Sejm RP,

– Zbigniew Janowski – Szef Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani”,

– Andrzej Wosik – przewodniczący Rady Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa,

– Józef Ramlau – Wicewojewoda Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

– Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszcz,

– Jan Szopiński – Radny Miasta Bydgoszczy,

– Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego.

Prezes Jacek Rutkowski pogratulował Panu Tomaszowi Żuchowskiemu Wiceministrowi Infrastruktury i Budownictwa polityki sprzyjającej rodzimym firmom. Poprosił, aby rząd bardziej wspierał polskie firmy w zdobywaniu kapitału niezbędnego do rozwoju polskich firm poprzez system poręczeń oraz  gwarancji państwa dla podmiotów inwestujących.

Galę uświetnił swoim występem Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska o światowej renomie.