Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

5.10.2020 r. w Mój Toruń, Aula UMK miałem zaszczyt uczestniczyć wraz z Dyrektorem Działu Marketingu MAT BUD Materiały Budowlane, Joanna Dura, w inauguracji Nowego Roku Akademickiego 2020/2021 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, na zaproszenie Pana Dziekana dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK.
Władze Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, reprezentował Pan Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski.
Ponadto w inauguracji uczestniczyło liczne grono, prodziekanów, członków Rady Wydziału, pracowników naukowych, których nie sposób wymienić;
Dziekana dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK, Prodziekan ds. Studentów dr Ryszard Lorenczewski, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju: dr Aranka Ignasiak-Szulc, Prodziekan ds. Nauki: dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK.
Ponadto, pomimo pandemii było liczne grono studentek i studentów I roku a także wyróżnionych za najlepsze wyniki absolwentów, studentów i zasłużonych dla WNEiZ, którym serdecznie gratuluję.
Oczywiście poza gratulacjami, życzeniami, ślubowaniem i okolicznościowymi pieśniami w wykonaniu wspaniałego Chór Akademicki UMK w Toruniu Pan Dziekan pięknie przedstawił pozycję i perspektywy prestiżowego UMK i WNEiZ.
Myślę, że nie trzeba tutaj zachwalać jednej z najlepszych 10 Uczelni w kraju ani też prestiżu i certyfikatów Wydziału zaliczanego do ścisłej czołówki na Świecie.
Zapraszam do obejrzenia filmów z wystąpień jakie pojawią się w komentarzach do posta.
Z rekomendacji dr Stanisław Rakowicz, Szefa Społecznej Rady Doradczej Przedstawicieli Biznesu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, jako jej członek, i na zaproszenie Pana Dziekana,miałem zaszczyt wystąpić na forum.
Przy takim audytorium i z racji poruszanych spontanicznie tematów nie mogłem pohamować wzruszenia-tremy, ale to chyba dobry objaw, szczerość serca dla studenckiego środowiska.
Było wiele gratulacji i życzeń, trochę o połączeniu „wiedza i praktyka”, tajemnicy sukcesu w biznesie i nauce, deklaracji współpracy z Wydziałem PW Mat-Bud i Fundacja Jacka Rutkowskiego – Pomagajmy Razem.
Wróciły wspomnienia, nawiązanie do Koncertów charytatywny UMK i ich inicjatora prof. Włodzimierz Karaszewski, linki do ostatnich z nich poniżej:

W dniu 7.12.2019 r. w Auli UMK w Toruniu uczestniczyłem w XVIII Uniwersyteckim Koncercie Charytatywnym „Jesteśmy razem”…

Opublikowany przez Jacka Rutkowskiego Sobota, 7 grudnia 2019

W dniu 8.12.2018 r. w Auli UMK w Toruniu uczestniczyłem w XVII Uniwersyteckim Koncercie Charytatywnym „Jesteśmy razem”…

Opublikowany przez Jacka Rutkowskiego Niedziela, 9 grudnia 2018

Na ręce Pana Dziekana przekazałem dla Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK okolicznościowy Medal Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz kwiaty – symbolicznego słoneczniki aby skutki pandemii jak najszybciej ustały i wrócił tradycyjny tryb nauki i studenckiego życia.
W przemówieniu poruszyłem bardzo ważny w obecnych czasach aspekt „Społecznej odpowiedzialności biznesu” i aby nie spocząć na słowach, lecz w czyn je zamienić przekazałem, w formie darowizny, na tegoroczny Koncert Charytatywny UMK, dwa obrazy olejne, pędzla absolwenta Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Bogusława Ziółkowskiego.
To była przemiła uroczystość, proszę mi wybaczyć, że z racji ograniczeń FB są tylko moje przemówienia a pozostałe w komentarzach ale pisząc to wszystko skończyłbym w formacie książki.
Poniżej kilka zdań o Radzie Biznesu i do zobaczenia na koncercie charytatywnym 12.12.2020 r.

Rada Doradcza Przedstawicieli Biznesu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania rozwija współpracę z prężnie działającymi przedsiębiorstwami z kraju i regionu. Firmy partnerskie tworzą przy Wydziale Radę Doradczą Przedstawicieli Biznesu. Celem współpracy Wydziału z biznesem jest maksymalizacja obustronnej satysfakcji przedsiębiorców, jak i studentów. Kontakty z przedsiębiorstwami umożliwiają studentom uczestnictwo w licznych wykładach, warsztatach prowadzonych przez doświadczonych menedżerów jak również odbycie praktyki.
Radę tworzy zespół wybitnych praktyków – przedsiębiorców i menedżerów. Służy ona realizacji misji Wydziału, zwłaszcza w zakresie kreowania nowych, wartościowych projektów edukacyjnych, naukowych i eksperckich, a także wspieraniu jego rozwoju i budowaniu relacji pomiędzy nauką i biznesem przynoszących trwałe, obustronne korzyści.