Jacek Rutkowski Prezesem Zarządu WIP Business Club powstałego przy Fundacji Warto Im Pomóc

Gratulujemy Prezesowi Jacek Rutkowski wyboru na funkcję Prezesa Zarządu WIP Business Club powstałego przy Fundacji Warto Im Pomóc.
Przy organizacji WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców , prowadzonej przez Fundację Warto Im Pomóc, został powołany WIP Business Club. Założycielem i Prezesem Fundacji WIP Warto Im Pomóc, jest Waldemar Piórek od 2012 roku, wcześniej był Prezesem Warszawskiej Izby Przedsiębiorców powstałej w 2005 roku. Fundacja WIP Warto Im Pomóc jest ,,kontynuacją” Warszawskiej Izby Przedsiębiorców.
Główne przedsięwzięcia Fundacji to: WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców organizowana od 25 lat i Polska od kuchni z konkursem o Złoty Widelec , w zeszłorocznej już 11 edycji.
Firma MAT BUD Materiały Budowlane w minionych latach w konkursie Wiktoria była wyróżniona statuetką Wiktorii w 2020r. i tytułem Ambasador Marki w 2022r., a Prezes Jacek Rutkowski w 2021r. został wyróżniony prestiżową nagrodą im. St. Wokulskiego jako jeden z 16 przedsiębiorców w historii RP.
Prezes Jacek Rutkowski w ramach Klubu deklaruje aktywne działania na rzecz przedsiębiorców i polskiej gospodarki.
Przedstawiam Państwu założenia programowe działalności WIP Business Club:
* WIP BUSINESS CLUB nie jest związany w żaden sposób z działalnością jakiejkolwiek partii politycznej, ani nie bierze udziału w ich promowaniu.
*MISJA:
WIP BUSINESS CLUB jako organizacja zrzeszająca przedsiębiorców za swoją misję przyjął pomoc stworzenie platformy wymiany doświadczeń, wiedzy poprzez współpracę zarówno z praktykami biznesu i przedstawicielami środowisk akademickich.
*CELE:
Wspieranie firm w doskonaleniu metod i praktyk biznesowych
Promowanie etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej
Rozwój biznesu i promowanie wartości firm członkowskich
Budowanie pozytywnego wizerunku liderów biznesu
Nawiązywanie kontaktów biznesowych i networking w nowoczesnej formule
Wspieranie inicjatyw członków Klubu..,”
Asystentka Zarządu: