KONTROLA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Drodzy Klienci !!!
W dniach od 3 do 7 kwietnia odbyła się w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym. MAT-BUD kontrola Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.
Kontrolowano zgodność wyrobów budowlanych z normami, wymaganiami rozporządzenia Nr 305/2011.
Kontrolujący wykazali się wyjątkowym profesjonalizmem i skrupulatnością wobec wyrobów budowlanych firmySwisspor, Yetico, Petralana oraz Fakro. Drobne uchybienia w oznakowaniu zostały wychwycone w trakcie kontroli i została zakończona „bez strat własnych”. Firma skorzystała z fachowej oceny i wskazówek kontrolujących.
Wynik kontroli świadczy o wysokich standardach firmy MAT-BUD na rynku budowlanym oraz współpracę z dobrymi producentami.
Prezes podziękował załodze za dobry poziom pracy i stwierdził, że obsługa inwestycji oraz dobrych klientów wymaga zachowania wysokich standardów produktów, sposobu ich przechowywania oraz dystrybucji.