Nominacja do wyróżnienia KRÓLEWSKIM MIECZEM SZCZERBCEM

Gratulujemy Panu Prezesowi Jacek Rutkowski nominacji do tak zaszczytnego wyróżnienia. Dbałość o patriotyzm tak ten lokalny, jak i narodowy to ważne wartości, które przekładają się na Jego codzienną działalność również w firmie MAT BUD Materiały Budowlane.
W dobie zagrożeń wojennych i kryzysów gospodarczych , patriotyzm i skuteczne zarządzanie w biznesie to ważne wartości.
Prezes tak skomentował nominację:
„… Tadeusz Koczkowski, Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego – SWBN, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych – KSOIN pięknie dziękuję za nominację. Czuje się bardzo wzruszony, zaszczycony i dumny tak wyjątkowym uznaniem i to przez osoby oraz organizacje, które podziwiam bo pielęgnują moje największe wartości, z którymi idę przez życie od najmłodszych lat „Bóg Honor Ojczyzna”. Dzisiaj Wy podobnie i jak ja dbamy o Dziedzictwo Narodowe, jesteśmy patriotami. Dzisiaj ja działając w biznesie dobrą pracą, dbaniem o załogę, uczciwością zabiegam o dobro Wszystkich. I tak na koniec chcę dodać, że często odbierając ważne nagrody, medale, odznaczenia wyrażam tych kilka jakże symbolicznych słów „Ku chwale Ojczyzny”.
I tak od serca cieszę się, że zostałem nominowany do grona bardzo zacnych i szanowanych Obywateli RP , mężów stanu i wielkich żołnierzy RP Jerzy Buzek, Bogusław Pacek
Jacek Rutkowski
MAT BUD Materiały Budowlane
To dobra lekcja Wychowania Obywatelskiego