Obchody Dnia Budowlanych oraz rozstrzygnięcie konkursu „Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2018” oraz „Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw 2018”

29 października 2018 r. w Bydgoszczy odbyły się uroczyste obchody Dnia Budowlanych oraz rozstrzygnięcie konkursu „Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2018” oraz „Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw 2018” . Uroczystość w Sali Sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zorganizowali Rada i Zarząd Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa oraz Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Zawodowego Budowlani.
Podczas gali Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau Józef Ramlau wręczył odznaczenia państwowe. Następnie Prezes Zarządu MAT BUD Materiały Budowlane Jacek Rutkowski jako jedyny otrzymał z rąk Wiceprezesa ZZ Budowlani Zbigniewa Figurskiego, wysokie wyróżnienie Odznakę Zasłużony dla Budownictwa II-stopnia.
Przewodniczący Rady K-PIB Andrzej Wosik i Prezes Zarządu Andrzej Cieślik wręczyli wyróżnienia specjalne: Medal Zasłużony dla Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa, wśród wyróżnionych był Pan Bogdan Pietras założyciel oraz główny udziałowiec PW. Mat-Bud oraz Prezes Zarządu Komplementariusza-Komandytariusz Jacek Rutkowski.
Specjalne gratulacje za zasługi i osiągnięcia złożył Prezesowi Jackowi Rutkowskiemu Pan Wicewojewoda Józef Ramlau ( widać od dłuższego czasu, że Panowie dążą się sympatią ). W sposób szczególny został wyróżniony urzędujący do lipca prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa Józef Gramza, otrzymał od Prezesa Zarządu Redaktora Naczelnego Ogólnopolskiego Dwutygodnika PROFILE Wiesława Wójcika Złotą Kielnię, a także od Prezesa Zarządu Andrzeja Cieślika: Akt nadania tytułu Honorowego Prezesa Pomorsko- Kujawskiej Izby Budownictwa.
Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pani Iwona Waszkiewicz odczytała list Prezydenta Pana Rafała Bruskiego, który następnie przekazała na ręce Prezesa Andrzeja Cieślika.
Wystąpił już tradycyjnie J.E. Ksiądz Biskup Ordynariusz Bydgoski Jan Tyrawa i Wicewojewoda Józef Ramlau, oraz Jan Styliński Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Wystąpienia były bardzo merytoryczne ale przebijały się sygnały o trudnościach i problemach branży budowlanej.
Ogłoszono wyniki i uroczyście wręczono nagrody laureatom Konkursów „Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2018” oraz „Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw 2018”. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom Jesteśmy dumni z tego powodu, że znakomita większość osób nagrodzonych byli to nasi klienci.
Uroczystość umilił występ kwartetu, który dał niesamowity popis umiejętności oraz różnorodności muzyki.
W kuluarach odbyło się wiele ciekawych rozmów. Prezes Jacek Rutkowski rozmawiał z Księdzem Biskupem Janem Tyrawą, widać , że Panowie mieli wspólne tematy oraz udzielił wywiadu dla radia PIK, wymienił główne problemy branży budowlanej jak brak rąk do pracy, zatory płatnicze, niedoszacowane przetargi publiczne, „opóźnienia ale też zawiało optymizmem jak to Prezes, do końca nie wiadomo skąd on bierze tyle pozytywnej energii.

Tekst i zdjęcia:
Asystent Prezesa Zarządu-Kierownik Działu Marketingu PW Mat-Bud
Joanna Dura

Ps. Pięknie dziękuję za wszystko obecnym na spotkaniu Vipom i gratuluję wyróżnionym. Szkoda tylko, że reprezentacja była mniej liczna niż w poprzednich latach. Proszę mi wybaczyć, że dodałem trochę materiałów z II etapu świętowania bo była naprawdę okazja 2 medale. Niestety to już nie te czasy jak kiedyś świętowała budowlanka. Cóż czasu mało, jestem kierowcą więc jeden kieliszek przez cały wieczór ale nie gaśnie mi zapał do integracji środowiska i ”solidarności” zawodowej.