Orzeł Polskiego Budownictwa dla Mat-Bud i Zasłużony dla Polskiego Budownictwa dla Prezesa Jacka Rutkowskiego

Kapituła Ogólnopolskiej Federacji Kapituła Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorczość.pl wyróżniła naszą firmę tytułem oraz statuetką Orły Polskiego Budownictwa. Dziękujemy bardzo.
Wyjątkowa nagroda „Orzeł Polskiego Budownictwa” to niewątpliwie najbardziej rozpoznawalna nagroda w branży.
Otrzymanie tak prestiżowej nagrody stanowi potwierdzenie dla naszych klientów i kontrahentów, że PW. Mat-Bud to solidny partner biznesowy, zarządzany w sposób zgodny z najwyższymi standardami i zasadami etyki. Symbol najwyższej jakości i sukcesu w budownictwie. Tytuł przeznaczony jest dla firm stanowiących wzór dobrego zarządzania, połączony z zasadami uczciwości i rzetelności biznesowej.
„Orły Polskiego Budownictwa” to projekt, który już od 13 lat zgodnie ze swoją misją nagradza, a przede wszystkim skutecznie promuje te firmy, które tworzą budownictwo nowoczesne i bezpieczne oraz stanowią wzór dobrego zarządzania na polskim rynku budowlanym. Wszystkie działania wizerunkowe i promocyjne konkursu podkreślają kluczowe atrybuty Laureata, dzięki którym jego marka jest bardziej rozpoznawalna i jest pozytywnie kojarzona przez klientów i partnerów biznesowych”.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym pracownikom, jest to nasz wspólny sukces.Dziękujemy również naszym klientom oraz partnerom biznesowym, bez Was nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Dziękujemy za zaufanie.
Nagrodę dedykujemy dwóm naszym miastom w których najwięcej działamy – Toruń, Panu Prezydentowi Torunia Michałowi Zaleskiemu
oraz Bydgoszcz, Panu Prezydentowi Rafałowi Bruskiemu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Panu Marszałkowi

Piotrowi Całbeckiemu, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Panu Wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi.
Jeszcze raz dziękujemy bardzo!!
Ze względu na pandemię oficjalne wręczenie wyróżnienia odbędzie się w późniejszym terminie.
Dyr. Dz. Marketingu
Joanna Dura
Druga wspaniała wiadomość. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Prezes Jacek Rutkowski został nagrodzony tytułem i statuetką „Zasłużony dla Polskiego Budownictwa” oraz statuetką „Orzeł Polskiego Budownictwa 2020”. Zasłużony dla Polskiego Budownictwa to
Nagroda przyznawana osobom i podmiotom, które dzięki odpowiednim doświadczeniom od ponad 10 lat kreują postawy przedsiębiorcze i prowadzą aktywną działalność w branży budowlanej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz mają realny wpływ na rozwój ich regionów, a tym samym przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Konkurs Orły Polskiego Budownictwa 2020 organizowany jest przez Ogólnopolską Federacje Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl. Specjalna nagroda przyznawana jest osobom kreującym wyróżniające się postawy przedsiębiorcze. Nagroda stanowi potwierdzenie wartości prowadzonej aktywnej działalności branżowej, przyczyniającej się do rozwoju regionów i przedsiębiorczości w Polsce. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi podczas Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość 2020”.
Serdecznie gratulujemy Panu Prezesowi.