Podpisanie umowy o współpracy z Towarzystwem Azji i Pacyfiku oraz Fundacją Wspierania Współpracy Międzynarodowej Imienia Profesora Czesława Mojsiewicza

W dniu 08.10.2018r. w siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek, ul. Lubicka 44 w Toruniu, spotkali się: Prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku oraz Fundacji Wspierania Współpracy Międzynarodowej Imienia Profesora Czesława Mojsiewicza Adam Marszałek i Prezes Zarządu Mat-Bud Jacek Rutkowski starzy znajomi.
Wiadomo Jacek Rutkowski jest fanem Marszałka Józefa Piłsudskiego jak i Wydawnictwa Marszałek jako ważnego dorobku naukowo-kulturalnego Torunia ale też Adam Marszałek swoją osobowością i aktywnością rozsławia Toruń i Kraj na całą Azję i Pacyfik.
Panowie podpisali porozumienie o współpracy, PW. Mat-Bud zostało partnerem i współorganizatorem VI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego The Power of Asia state-society-economy, które odbędzie się 15-17 Maja 2019 r. w Toruniu,
na który już teraz serdecznie zapraszamy. Międzynarodowy Kongres Azjatycki to najważniejsze w Europie Środkowej wydarzenie naukowe, kulturalne i biznesowe poświęcone Azji. Od dwunastu lat integruje badaczy, ekspertów, polityków, dyplomatów i przedsiębiorców. Interesuje nas ten kierunek, ponieważ nasza firma sprzedaje materiały budowlane również do Korei.

Towarzystwo Azji i Pacyfiku zostało założone w 1996 r. i reaktywowane w 2006 r. pod kierownictwem dr. Adama Marszałka. Celem odrodzonego Towarzystwa jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej rejonów Azji i Pacyfiku poprzez publikację książek i roczników, a także organizację seminariów, konferencji i wystaw.
Fundacja działa na rzecz wszelkiego rodzaju współpracy międzynarodowej, w tym w szczególności kontaktów Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej z państwami azjatyckimi, a także współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Wspiera działanie na rzecz integracji oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, szczególnie rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na zasadach wzajemności, partnerstwa, pokoju i tolerancji, pozwalające tworzyć pozytywny wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej w wymiarze międzynarodowym.