Pracodawcy Pomorza i Kujaw 2020

30.06.2021 w Fabryka Lloyda w Bydgoszczy podczas obrad posiedzenia zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków Pracodawcy Pomorza i Kujaw wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie „Pracodawcy Pomorza i Kujaw 2020”.
Celem konkursu jest promocja pracodawców działających w regionie kujawsko-pomorskim, rozwijających swoje przedsiębiorstwa w oparciu o wysokie kompetencje i stabilne relacje z pracownikami firm, kierujących się zasadami fair play wobec partnerów gospodarczych i społecznych oraz osiągających sukcesy w gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach.
W związku z tym mam przyjemność poinformować, że Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mat-Bud Sp. z o.o. Sp. k. zostało nominowane do konkursu przez Zarząd „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związek. Kapituła konkursu przyznała nam Nagrodę Specjalną dla Firmy Społecznie Zaangażowanej w dobie pandemii.
Dziękujemy bardzo za nagrodę. Statuetkę oraz dyplom odebrał Prezes Jacek Rutkowski.
Tytuł „Pracodawcy Pomorza i Kujaw 2020” przyznano przedsiębiorcom, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w ocenie kapituły dokonywanej na podstawie kryteriów określonych w regulaminie w następujących kategoriach: Mikro i Mały Przedsiębiorca, Średni i Duży Przedsiębiorca oraz Innowacyjna Firma. W tegorocznej edycji szczególnie wyróżniono firmy, które włączyły się do walki z pandemią COVID-Kapituła ponadto przyznała wyróżnienia kandydatom, którzy w prowadzonej działalności szczególnie odznaczyli się realizacją ocenionych w konkursie kryteriów.
Wszyscy Laureaci:
a) Kategoria Mikro i Mały Przedsiębiorca:
Wyróżnienie:
Les Higiena Sp. z o. o.
Nagroda:
EXIMO PROJECT Sp. z o. o.
b) Kategoria Średni i Duży Przedsiębiorca:
Wyróżnienie:
Tyco Electronics Polska Sp. z o. o.
GABI-BIS Sp. z o. o. Sp. k.
Nagroda:
Atos Poland Global Services Sp. z o. o.
c) Kategoria Innowacyjna Firma:
Wyróżnienie:
Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o. o.
AS PRODUKT Sebastian Pasturek
Nagroda:
Instytut Genetyki Sądowej Sp. z o. o.
Nagroda Specjalna- Firma Społecznie Zaangażowana w dobie pandemii:
Trzy nagrody ex aequo:
PW. Mat-Bud Sp. z o. o. Sp. k.
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp. k.
Instytut Genetyki Sądowej Sp. z o. o.
WSZYSTKIM LAUREATOM GRATULUJEMY
Do kryteriów oceny należą:
a) Kategoria Mikro i Mały Przedsiębiorca:
– wdrażanie nowych technologii i/lub produktów (wyrobów lub usług) w skali firmy,
– stosowanie nowoczesnych form zarządzania i marketingu,
– rozwijanie warunków pracy i wsparcia dla pracowników (w tym socjalnego),
– dbanie o rozwój zawodowy pracowników,
– realizowanie działań wskazujących na społeczną odpowiedzialność firmy;
b) Kategoria Średni i Duży Przedsiębiorca:
– wdrażanie nowych technologii i/lub produktów (wyrobów lub usług) w skali firmy,
– stosowanie nowoczesnych form zarządzania i marketingu,
– rozwijanie warunków pracy i wsparcia dla pracowników (w tym socjalnego),
-dbanie o rozwój zawodowy pracowników,
-realizowanie działań wskazujących na społeczną odpowiedzialność firmy;
c) Kategoria Innowacyjna Firma:
– wdrażanie innowacyjnych w skali kraju/świata technologii i/lub produktów (wyrobów lub usług),
– prowadzenie współpracy z jednostkami naukowymi lub własnej działalności badawczo-rozwojowej,
– prowadzenie współpracy z przedsiębiorcami w ramach powiązań kooperacyjnych i klastrów,
– dbanie o rozwój zawodowy pracowników sprzyjający wprowadzaniu innowacji.