Prezes Jacek Rutkowski Osobowością Roku 2018

Były dzisiaj w MAT BUD Materiały Budowlane od całej dyrekcji pionów kwiaty, buziaki i pyszny tort dla Osobowości Roku 2018 w kategorii Biznes. ?❤️???
Odebrałem również gratulacje od Elżbieta Pietras oraz Bogdan Pietras z trasy do Malezji. ??

Dziękuję wszystkim: także chorej Joanna Pietras-Kuczawska Dyrektor Administracyjny i Finansowy (zdrówka❤️) oraz Paweł Andrzejewski Dyrektor Ds. Sprzedaży, Renata Siemińska Główna Księgowa, Maciej Trojanowski Dyrektor Ds. Logistyki, Michal Nowakowski Dyrektor Ds. Produkcji, Krzysztof Bugno Dyrektor Ds. IT, Joanna Dura Asystent Prezesa Zarządu Kierownik Działu Marketingu.

Rozmowa przy kawie dotyczyła również Fundacji Jacka Rutkowskiego – Pomagajmy razem?❤️?ponieważ w jej strukturach są również pracownicy PW. Mat-Bud. ??

Wzruszenie ogromne, łzy radości i wielkie dziękuję od serca❤️????To nasz wspólny sukces??????❤️? .
W artykule o fundacji jest wszystko o jej planach, przyszłej działalności., poniżej link i treść artykułu. Dziękuję zabdobrą prasę??.

https://ototorun.pl/artykul/sila-tkwi-w-zespole/613297.amp

Prezes firmy Mat-Bud Jacek Rutkowski powołał do życia Fundację „Pomagajmy razem”. Skupiać się w niej będą społeczne inicjatywy podejmowane przez przedsiębiorcę. Wśród głównych celów tej organizacji jest wspieranie rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci i młodzieży oraz integrowanie przedstawicieli różnych środowisk.

Zasada subsydiarności w warunkach społecznej gospodarki rynkowej głosi „tyle państwa ile to konieczne, tyle społeczeństwa ile to możliwe”. W jej myśl podejmowanie inicjatyw powinno odbywać się na najbliższym społeczeństwu poziomie samorządowym lub wśród osób zrzeszonych w pozarządowych organizacjach, dążących do realizacji stawianych sobie celów. Przyjmuje się, że w ostatnich 15 latach liczba stowarzyszeń, fundacji, związków zwiększyła się trzykrotnie, a poziom aktywności obywateli jest najwyższy od 1989 roku.

Oznacza to, że w Polsce wzrosła świadomość możliwości, jakie daje prowadzenie zorganizowanych i zaplanowanych działań. W ten nurt wpisują się działania przedsiębiorcy Jacka Rutkowskiego, prezesa firmy Mat-Bud.

– W ostatnim tygodniu lutego składam wniosek o rejestrację w KRS. Działalność społeczna i charytatywna interesuje mnie od dawna, w zasadzie od najmłodszych lat. Dużo czasu poświęcam prowadzeniu firmy, ale wychodzę z założenia, że kiedy chce się kogoś wesprzeć, trzeba naprawdę zainteresować się sytuacją, a nie tylko dać pieniądze i czekać na efekty – podkreśla Jacek Rutkowski.

Fundacja „Pomagajmy razem” powstała po to, aby zintegrować dotychczas podejmowane akcje, usprawnić zarządzanie nimi oraz ułatwić podejmowanie nowych przedsięwzięć. Ze względu na wsparcie i pomoc udzielaną różnym grupom konieczne było nadanie jej formalnego charakteru.

– Chciałem zinstytucjonalizować podejmowane działania, a jednocześnie włączyć do współpracy większe grono ludzi. Cieszę się, że nasz pomysł spotkał się z pozytywnym odbiorem i możemy liczyć na wsparcie. Podejmowaliśmy zbyt wiele działań, abym mógł się nimi zajmować tylko ja – podkreśla założyciel Fundacji „Pomagajmy razem”.

Zakładając Fundację Jacek Rutkowski, postawił przed nią kilka celów, wokół realizacji których będzie koncentrować się jej działalność. Najważniejszy z nich to wspieranie i promowanie kultury fizycznej, oświaty, sztuki, wychowania, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej. Składają się na niego wspieranie dzieci i młodzieży oraz osób ubogich, a także udzielanie pomocy placówkom zajmującym się pomocą społeczną i rozwojem zawodowym ludzi z różnych środowisk. Działania obejmują także wsparcie rozwoju demokracji i integracji europejskiej, podtrzymywanie i szerzenie tradycji narodowej, integrowanie środowisk biznesowych, gospodarczych, naukowo-technicznych, kulturalnych i promowanie osiągnięć naszego kraju za granicą.

– Potrzebny jest podział ról i przywódca z charyzmą oraz wspólnota celów. Chęci do pracy nam nie brakuje, zatem planujemy prowadzić efektywne działania, które pozwolą nam wesprzeć wartościowe pomysły i inicjatywy. Jestem zwolennikiem dialogu oraz współpracy. Tylko wspólnymi siłami uda się osiągnąć cele. Podobnie chciałbym, aby razem działały Bydgoszcz i Toruń, tak by województwo się rozwijało – dodaje Jacek Rutkowski.

Szereg instytucji, które mogą liczyć na wsparcie Fundacji Jacek Rutkowski, umieścił na swojej stronie na platformie społecznościowej Facebook. Wśród nich są organizacje zajmujące się sportem, kulturą, opieką nad dziećmi, rozwojem fizycznym i intelektualnym, pracą z młodzieżą.

Gala podczas której nastąpi oficjalne otwarcie Fundacji „Pomagajmy razem” planowana jest na kwiecień.

(Arkadiusz Kobyliński)