Prezes Jacek Rutkowski Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Przedsiębiorców z kujawsko-pomorskiego przy Rzeczniku MŚP

Mamy nadzieję, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rada Konsultacyjna województwa kujawsko-pomorskiego rozsądnie i sprawiedliwie będzie zabiegać o interesy firm i przedsiębiorstw w regionie.
Funkcję Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Zespołu Przedsiębiorców z kujawsko-pomorskiego przy Rzeczniku MŚP powierzono Prezesowi Jackowi Rutkowskiemu.