Prezes Jacek Rutkowski uhonorowany Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP

Wielkie gratulacje dla Pana Prezesa Jacka Rutkowskiego.👏👏👏
Prezes Jacek Rutkowski został uhonorowany Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP.

Pierścień powstał w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.
SWBN pragnie honorować zwłaszcza osoby zasłużone dla bezpieczeństwa kraju, wnoszące istotny wkład dla dobra publicznego, rozwoju gospodarki oraz wizerunku naszej Ojczyzny. 
To wyraz szacunku, wdzięczności, a zarazem symbol uznania dla ich patriotycznej postawy.🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Pierwszym uhonorowanym ,,Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP” został Pan b. Wiceminister Janusz Steinhoff.
Wśród uhonorowanych są min. b. Prezydent Aleksander Kwaśniewski, b. Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, b. Premier RP Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, b. Wicepremier Janusz Piechociński oraz b. Minister Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz.

Pierścień zostanie wręczony podczas Meetingu Patriotycznego upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.
W ubiegłym roku Prezes został uhonorowany Pierścieniem Patrioty.

Jeszcze raz gratulujemy.👍👍👍