Prezes Jacek Rutkowski wyróżniony mieczem koronacyjnym Królów Polski

Załoga i kierownictwo PW.MAT-BUD gratuluje Prezesowi Jacek Rutkowski tak wspaniałego wyróżnienia.
Asystentka Zarządu
W dniu 9.11.2022 r.,z Ania Ania, miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w Muzeum Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., w Miasto Stołeczne Warszawa , w „Wieczornicy Niepodległościowej” z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Nie sposób wymienić całe grono wybitnych Polaków, Patriotów uczestniczących w tym wyjątkowym Wydarzeniu.
Była okolicznościowa wystawa „Honor i Duma”, poświęcona odzyskaniu niepodległości w 1918 r., Legionom i otoczeniu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dragon – Zespół Artystyczny Klubu Dowództwa Operacyjnego RSZ, pieśniami patriotycznymi i filmem uświetnił Wieczornicę a znana aktorka Liliana K. Komorowska, pięknie wyrecytowała fragment poematu Juliana Tuwima „Kwiaty Polskie” .
Uroczystość zakończył bankiet z bardzo ciekawymi rozmowami i wywiadami Telewizja ATV spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie i Telewizja TVS Katowice. Zapraszam do wysłuchania wywiadów udzielonych przeze mnie.
Najbardziej emocjonująca i ciekawa była część Wieczornicy Niepodległościowej poświęcona uhonorowaniu Patriotów, wybitnych Polaków działających na rzecz dobra wspólnego, Ojczyzny, RP w trudnych chwilach ostatnich lat.
Były wręczone „Pierścienie Patrioty”, „Pierścienie Stulecia Niepodległości RP”, „Laur Bezpieczeństwa Biznesu”, Statuetki „Serce za Serce” w walce z Covidem, Buława „Lidera Bezpieczeństwa Narodowego” i podziękowania za udział w zbiórce środków na rzecz Ukrainy oraz legitymacje Członkostwa Honorowego SWBN.
Gratuluję wszystkim wyróżnionym i cieszę się, że jestem laureatem pierścieni, serca, buławy, z poprzednich lat oraz z otrzymanej legitymacji i podziękowania za wspieranie Ukrainy.
Tadeuszu- Przyjacielu pięknie dziękuję „Ku Chwale Ojczyzny”, że na tej wyjątkowej uroczystości, za patriotyczne postawy w biznesie, Bezpieczeństwie Narodowym, pomocy potrzebującym, zostałem wyróżniony najbardziej prestiżowym i godnym uznania „ Mieczem Szczerbcem Królewskim”, dołączając do bardzo wąskiego grona uhonorowanych, byłego Premiera Jerzego Buzka, Panów Generałów Bogusława Packa, Pawła Pruszyńskiego.
Dziękuję Kapitule, Panowie „Ku Chwale Ojczyzny”.
Chciałbym wymienić tylko wyróżnionych Statuetką „Serce za Serce w walce z koronawirusem” są:
Adam Abramowicz – polityk i samorządowiec, od 2018 Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi – zajmuje się skutecznym leczeniem chorób serca przy pomocy nowoczesnych samodzielnie opracowanych metod.
dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz – lekarz chorób zakaźnych, hepatolog, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
prof. Krzysztof Pyrć – Kierownik Pracowni Wirusologii i twórca Laboratorium Wirusologicznego BSL3 Virogenetics w Małopolskim Centrum Biotechnologii, a także laboratorium zakaźnego na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
ks. bp Rafał Markowski – doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup pomocniczy warszawski, członek Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem oraz Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, członek Rady Fundacji na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej oraz Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Była to przepiękna uroczystość a symboliczny Szczerbiec – Miecz Koronacyjny Królów Polskich zajął w moim gabinecie zaszczytne miejsce pod obrazem Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja” . To są największe dla mnie symbole patriotyzmu.
Do posta dołączam zdjęcia z poprzednich uroczystości i wyróżnień.