Szabla Oficerska dla Prezesa Jacka Rutkowskiego

W dniu 11.06.2019 r. w Białce Tatrzańskiej Hotel Toporów rozpoczął się XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych zorganizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych – KSOIN z Prezesem Tadeusz Koczkowski na czele. To ważny aspekt prowadzenia biznesu i dlatego jako Prezes Zarządu PW Mat-Bud uczestniczyłem w Kongresie wraz z gronem wielu wybitnych specjalistów i przedstawicieli życia gospodarczego, publicznego, naukowego. Tematyka ciekawa, poziom ochrony w Polsce oceniany na bardzo dobrym poziomie, program I dnia w załączniku. Mnie najbardziej zaciekawiła dyskusja panelowa o zagrożeniach w bezpieczeństwie informacji z gronem profesorów z czołowych polskich uczelni. Kongresowi towarzyszyła bardzo sympatyczna połączona z wyróżnieniami osób zasłużonych Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP, Pierścieniem Patrioty, Mieczem Królewskim Szczerbcem oraz Szablą Oficerską. kKrąg osób wyróżnionych robi naprawdę wrażenie, rektorzy renomowanych uczelni, generałowie, profesorowie, prezesi dużych firm., samorządowcy.Przypadł mi zaszczyt wyróżnienia Szablą Oficerską za działalność Jacek Rutkowski jako Prezes Zarządu MAT BUD Materiały Budowlane i Fundator-Przewodniczący Rady Fundacja Jacka Rutkowskiego – Pomagajmy Razem🙏🙏🙏👍❤️👍.
Pięknie dziękuję za to zaszczytne biznesowe i patriotyczne wyróżnienie