Twarze Biznesu Polskiej Gospodarki

W dniu 24.09.2020 r., w siedzibie Krajowa Izba Gospodarcza, odbyło się uroczyste spotkanie wieńczące ogólnopolski program Twarze Biznesu Polskiej Gospodarki organizowany przez Europejskie Forum Przedsiębiorczości Europejskie, Klub Integracji Europejskiej, Członkowie Klubu Integracji Europejskiej.
Spotkanie prowadził Ryszard Rembiszewski a uroczystego otwarcia swoim wystąpieniem dokonał Wiceprezes-Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko.
Merytoryczną część spotkania rozpoczął panel dyskusyjny pt. „Rozwój przedsiębiorstw w dobie pandemii, wsparcie, programy, ocena obecnych realiów” poprowadzony przez Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w zastępstwie Marek Woch, Jerzy Śledziewski, wiceprezes zarządu Banku BNP Paribas, Sławomir Grzelczak, wiceprezes Zarządu BIK, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor, Przemysław Ruchlicki, ekspert prawno-gospodarczy Biuro Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej, Włodzimierz Kuc, dyrektor Działu Inwestycji B+R NCBR .
Główne zagadnienia poruszane w trakcie spotkania to:
Ocena skuteczności poszczególnych narzędzi pomocy dla przedsiębiorstw w ramach Tarczy antykryzysowej
Czy powinny być wdrażane kolejne rozwiązania wspierające firmy?
Jakie narzędzia są już zaplanowane przez poszczególne organizacje?
Przewidywane scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej na 2020/2021.
Planowane zmiany w przepisach, wpływające na warunki działania przedsiębiorstw w Polsce, fundusze unijne w nowej perspektywie budżetowej – planowane obszary i wysokość możliwego wsparcia.
Oczywiście zabrałem głos, filmik w komentarzach.
W części galowej jako Prezes Zarządu MAT BUD Materiały Budowlane z liczną grupą członków Klubu Integracji Europejskiej otrzymałem certyfikat Twarze Biznesu Polskiej Gospodarki.
Aktów wręczenia dokonali Prezes Europejskiego Forum Przedsiębiorczości Barbara Jończyk Wiceprezes-Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko, Prezesem KIE Krzysztof Jończyk, Sławomir Grzelczak-wiceprezes Zarządu BIK, Prezesa Zarządu BIG InfoMonitor, Przemysław Ruchlicki, ekspert prawno-gospodarczego Biura Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej.
Gratuluję wszystkim wyróżnionym.
Uwieńczeniem Gali było wręczenie statuetek Lider Przedsiębiorczości 2020. Miałem zaszczyt zaszczyt stanąć w gronie Liderów Przedsiębiorczości 2020 r.
Aktu wręczenia tych zaszczytnych wyróżnień dokonali Pan Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w zastępstwie

Marek Woch, Biuro Rzecznika MŚP, Jerzy Śledziewski- wiceprezesa zarządu Banku BNP Paribas, Włodzimierza Kuc, dyrektor Działu Inwestycji B+R NCBR. Dziękuję pięknie Kapitule i KIE za te zaszczytne wyróżnienia i gratuluję wszystkim laureatom.
To był miły dzień.
Zapraszam do wywiadu na gorąco z Gali Redaktora Naczelnego Telewizja ATV spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Andrzej Tarkowski-Kiliszewski
Jacek Rutkowski
Prezes Zarządu PW MAT-BUD
Przewodniczący Rady
Fundacja Jacka Rutkowskiego – Pomagajmy Razem