V Kongres Nowoczesnej Gospodarki- Wręczenie Statuetek Gepardów Biznesu

Dnia 22 listopada 2017 r. odbył się V Kongres Nowoczesnej Gospodarki w Warszawskim Domu Technika NOT.????
Gości przywitał dr inż. Jan Rakowski, prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej oraz Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu.

Wykład nt. Jak poprawić komunikację w firmie poprowadził dr Dariusz Tarczyński – psycholog biznesu, założyciel i dyrektor Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości.

Wykład nt. Zielony – Polska Waluta Lokalna wspiera polskie firm handlowe i usługowe wygłosił Dariusz Brzozowiec, promotor Zielonego – Polskiej Waluty Lokalnej.

Zostały wręczone Odznaczenia państwowe dla osób zasłużonych dla państwa polskiego i polskiej kultury.

PW. Mat-Bud reprezentowała Pani Elżbieta Pietras oraz Pan Bogdan Pietras- właściciele, komandytariusze.????Po raz drugi Pan Bogdan Pietras odebrał statuetkę Geparda Biznesu- z czego jesteśmy bardzo dumni.????

W kolejnej części został przeprowadzony panel dyskusyjny moderowany przez dr. inż. Jana Rakowskiego, prezesa Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Polski handel a „Dobra Zmiana” – czy po dwóch latach rządów Zjednoczonej Prawicy sytuacja polskich handlowców zmieniła się na lepsze
W panelu wzięli udział:
Poseł Adam Abramowicz, przewodniczący Poselskiego Zespołu ds. Patriotyzmu Gospodarczego
Robert Wieliczko – prezes Społem Tęcza we Wrocławiu
Tadeusz Sławik – prezes Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zakupowej „Kupiec”
Wiesław Michałowski, prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej
Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju

Prezentacje firm (w tym naszej firmy????) i produktów wyróżnionych w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu i wręczanie aktów nadania członkostwa Klubu Nowoczesnego Biznesu. poprowadził Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu.

Znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie firm, które odnotowały dynamiczny wzrost przekraczający ponad 10% – obliczanych według wartości rynkowej w okresie marzec 2015 – marzec 2016.
Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r. 49 mln. zł.
Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.- 112 mln. zł.
Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 – to aż o 128,6% co przy tak dużej firmie działającej na rynku 19 lat stanowi rekordowy wynik.

Dodatkowo PW. Mat-Bud Sp. z o.o. Sp. k uzyskał tytuł Brylantu Polskiej Gospodarki 2016.????????????????

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu we wrześniu 2017 r., tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2016 uzyskały 5222 firmy, bo ich wartość rynkowa w marcu 2016 r. była większa niż 100 mln zł.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Polskiej Brylanty od 2008 r. Przez dziewięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce. Do tej analizy zostały wybrane firmy, które w 2015 miały dodatni zysk netto i dodatni kapitał własny. Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylanty Polskiej Gospodarki 2016.
Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5. W marcu 2017 r. ten wskaźnik był o połowę niższy (wyniósł 20,1), dlatego w wycenie za marzec 2017 r. część firm z poniższego rankingu nie będzie spełniała kryteriów tytułu Brylant Polskiej Gospodarki 2017.

Panowie Bogdan Pietras założyciel firmy – komandytariusz oraz Jacek Rutkowski Prezes – komandytariusz przyjmują do firmy statuetkę Geparda Biznesu 2016. Znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie firm, które odnotowały dynamiczny wzrost przekraczający ponad 10 % w okresie marzec 2015 – marzec 2016. Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 wynosiła – 49 mln. zł natomiast w marcu 2016 – 112 mln. zł co daje wzrost o 128,6%. Panowie szczerze sobie podziękowali i pogratulowali, myśląc co tu zrobić, żeby utrzymać wysoką dynamikę wzrostu wartości firmy. Decyzje zapadły. Trwają ostanie rozmowy w sprawie otwarcia kolejnego oddziału firmy. Szczegóły pozostają na razie owiane tajemnicą. Prezes ujawnił jednak rąbka tajemnicy zapewniając, że firma utrzyma dobre tempo wzrostu jak również wysoki poziom kadry, oraz dobrą jakości pracy oraz współpracy z klientami i otoczeniem. ???? Nie zabraknie na pewno działań prospołecznych ale również informacji z kategorii fantasy .