Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 2018

W dniu 26.01.2019 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 2018. ??
Prezes Jacek Rutkowski otrzymał Medal Solidarności Społecznej za działania społeczne i wspierające ideę odpowiedzialności społecznej biznesu. Jest to wyjątkowo prestiżowa nagroda Business Centre Club i Fundacji Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA.???
Ponadto PW. Mat-Bud i Prezes Zarządu Jacek Rutkowski zostali wyróżnieni nominacją do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w dwudziestej ósmej edycji Konkursu. Z loży Toruńskiej zostały wyróżnione dwie firmy MAT BUD Materiały Budowlane oraz MZK w Toruniu. Złotą statuetkę zdobył Zbigniew Wyszogrodzki Prezes toruńskiego przewoźnika, Kanclerz Loży Toruńskiej. Wielkie gratulacje???
Prezes podziękował BCC, Kapitule i organizatorom, że dostrzegają i wyróżniają w swej działalności średnie przedsiębiorstwa, które są filarem Polskiej gospodarki i dodał, że nie byłoby tych sukcesów gdyby nie dobra praca całej załogi. Jest to sukces całego zespołu PW. Mat-Bud oraz partnerów biznesowych firmy. Prezes Jacek Rutkowski pragnie podziękować głównie załodze PW. Mat-Bud, założycielom firmy Elżbieta Pietras oraz Bogdanowi Pietras, dyrektorom pionów i oddziałów Joanna Pietras-KuczawskaPaweł Andrzejewski, Michałowi Nowakowskiemu, Renacie Siemińskiej, Krzysztofowi Bugno, Maciejowi Trojanowskiemu, Karolowi Beszczyńskiemu, Jacek Wachaczewski, Tomaszowi Kuczawskiemu, Przemyslaw Surdyka, Michał BizońKrzysztof MarcinkowskiKamil Tryk, Małgorzacie Jaśniewicz, Hubertowi Sujka oraz Joanna Dura asystentce prezesa zarządu a jednocześnie kierowniczce działu marketingu szczególnie dbającej o wizerunek firmy i relacje z otoczeniem?????????
Nominacja do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu jest to ogromne wyróżnienie, jedno z najważniejszych w życiu gospodarczym kraju i ostatni krok do Złotej Statuetki – „ Oscara Biznesu”???
Podczas Gali wystąpili: Pan Marek Goliszewski Prezes BCC, Małgorzata Kidawa-Błońska, – polska socjolog, producentka filmowa, polityk. Janusz Lewandowski – polski ekonomista i polityk, poseł na Sejm I, III i IV kadencji, minister przekształceń własnościowych (1991, 1992–1993), poseł do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji, od 2010 do 2014 komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego, Wojciech Warski przewodniczący Konwentu BCC, prezes SOFTEX DATA SA, został powołany na stanowisko wiceprezesa BCC. Wojciech Warski jest także wiceprzewodniczącym Rady Dialogu Społecznego, Ks. Biskup Piotr Jarecki polski duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk społecznych, biskup pomocniczy warszawski od 1994, Teresa Czerwińska- polska ekonomistka, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2015–2017 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w latach 2017–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, od 2018 minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Georgette Mosbacher – amerykańska bizneswoman i polityk Partii Republikańskiej, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce od 2018, Janusz Onyszkiewicz – polski polityk, matematyk, alpinista, himalaista i speleolog, dwukrotny minister obrony narodowej (w latach 1992–1993 i 1997–2000), poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji (do 2007 wiceprzewodniczący PE, a od 2007 wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych PE), Generał Ben Hodges pochodzący z Quincy na Florydzie generał broni. Podczas Gali wystąpi zespół wokalny AFFABRE z towarzyszeniem orkiestry. AFFABRE – The Chamber Singers.
Podczas uroczystości zostały wręczone Diamenty do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Diamenty otrzymują Laureaci poprzednich edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu, którzy wcześniej otrzymali Złote Statuetki i utrzymali bądź poprawili swoją pozycję na rynku.
Następnie wręczono uroczyście nominacje do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w tym PW Mat- Bud i Prezesowi Jackowi Rutkowskiemu, nominacje do Złotych Statuetek otrzymały firmy wyłonione przez Jury w procesie konkursowym. Kolejnymi wyróżnieniami były
Medale Solidarności Społecznej. Otrzymuje je tradycyjnie kilka osób rocznie za zaangażowane w działania społeczne i wspierające ideę odpowiedzialności społecznej biznesu. Medalem Solidarności Społecznej są wyróżnieniem-nagrodą Business Centre Club i Fundacji Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA. Fundatorzy wyróżnienia wskazują poprzez idee medalu na rolę promocji społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności biznesu, wspieranie dobrego wizerunku przedsiębiorcy, edukacji, zmianę postaw społeczeństwa wobec biznesu, budowanie relacji między biznesem a lokalną społecznością, popularyzację i wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy między biznesem a organizacjami pozarządowymi (NGO) oraz tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Kulminacyjnym punktem Gali było wręczenie
Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu. Spośród firm nominowanych Jury Konkursu Lider Polskiego Biznesu wyłania laureatów Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu.
W przyszłym roku powalczymy o Złotą Statuetkę. ???
Podsumowaniem uroczystości był tradycyjnie wyraz podziękowania Osobowościom Świata, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju Polski poprzez przyznanie
Nagrody Specjalnej BCC. Business Centre Club przyznaje Nagrody Specjalne wybitnym osobistościom spoza środowiska biznesu za przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce. W bieżącym roku Rada Główna BCC na wniosek Zarządu BCC zdecydowała o uhonorowaniu gen. Fredericka B. Hodges’a, b. dowódcy US Army Europe Nagrodą Specjalną – Złotą Statuetką BCC za wkład w spójność Sojuszu Północnoatlantyckiego, wzmacnianie jego wschodniej flanki, stymulowanie debaty na temat solidarności członków NATO, a także za przyjaźń wobec Polski. Cała Gala jak zwykle była wydarzeniem gospodarczym i kulturalnym roku. Wspaniali goście honorowi, przemówienia, nagrody i wyróżnienia. Dla nas również pod względem wyróżnień była to wyjątkowo zaszczytna impreza. Trudne nie wspomnieć również o wspaniałej oprawie kulturalnej, muzycznej i bankiecie gdzie było co świętować. Stąd i reprezentacja firmy „silna”??????. Przebieg imprezy najlepiej obrazują zdjęcia i filmy. Jak zapowiadają Komandytariusze Spółki i Zarząd, PW Mat-Bud w 2019 roku przewiduje dalszy rozwój i ubieganie się o najważniejsze Laury sukcesu??