Wręczenie odznak Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości im. Króla Kazimierza Wielkiego

W dniu 07.12.2017 r.w Warszawie odbyła się uroczystość-konferencja zorganizowana przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości, podczas której zostały wręczone złote oraz srebrne odznaki im. Króla Kazimierza Wielkiego. Wśród odznaczonych był Prezes Jacek Rutkowski, który otrzymał srebrną odznakę im. Króla Kazimierza Wielkiego.
Prezes Jacek Rutkowski w imieniu odznaczonych podziękował za poszczególne wyróżnienie. Zaprezentował zgromadzonym firmę Mat-Bud .
Zwracając uwagę, że firma osiąga dobre wyniki, stale się rozwija, ale biznes to nie tylko tabelki, cyferki i zyski. Firma Mat-Bud przywiązuje również dużą wagę do współpracy z uczelniami i szkołami branżowymi oraz instytucjami użyteczności publicznej, uznając za ważny element w biznesie z punktu widzenia polityki. Takie działania kształtują dobre relacje z partnerami biznesowymi, podnosi kulturę firmy, jakość pracy i profesjonalizm w działaniu. Wszystkie te elementy od zarania dziejów były ważkie dla każdej z kultur i najwyżej rozwijających się cywilizacji.
Odpowiedział również na pytanie postawione podczas dyskusji, a mianowicie dlaczego ludzie tak niechętnie przystępują do organizacji oraz nie chcą podejmować wspólnych działań.
Jednym z ciekawych tematów konferencji był rozwój budownictwa poprzez powiększanie przestrzeni przez nadbudowę budynków.
Uroczystość odbyła się w bardzo przyjaznej przedświątecznej atmosferze. Uczestnicy podzielili się opłatkiem i złożyli życzenia. 

Wśród gości była m. in. Pani Elżbieta Helena Janiszewska-Kuropatwa – aktywna działaczka wielu organizacji branżowych m.in. były Minister Budownictwa, która zaprosiła Prezesa Jacka Rutkowskiego do współpracy.

Należy podkreślić, że Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (KBiN) to ważny partner w trójstronnym dialogu społecznym reprezentujący wobec rządu i związków zawodowych wszystkich pracodawców i przedsiębiorców działających w obszarze budownictwa, nieruchomości i przemysłu materiałów budowlanych.

Mat-Bud dziękuje wszystkim uczestnikom z całej polski ze świata biznesu, nauki oraz organizacji za miłe spotkanie i chęć nawiązania bliższej współpracy.