XXVI Welconomy Forum in Toruń 2019

Trwają Panele dyskusyjne XXVI Welconomy Forum in Toruń 2019. Hasłem przewodnim tegorocznego Forum jest „Niepodległa – nowe wyzwania” w Hotelu Copernicus. Bierze w nich wiele wspaniałych osobistości- za dużo by wymieniać. Zapraszam do zapoznania się na stronie: www.welconomy.pl
Forum Samorządowców – organizator Konwent Wójtów Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Konferencja dotycząca nowoczesnych technologii. Kongres Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ”Event management”.
I tura paneli dyskusyjnych:
Jak będą wyglądały miasta przyszłości? Polski przemysł obronny a gospodarka oparta na wiedzy: jak budować potencjał i kompetencje. Przyszłość polskiej branży spirytusowej – szanse i zagrożenia. Kto zapłaci za nasze emerytury jak nie będzie pracowników? Kongres Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ”Event management”.
II tura paneli dyskusyjnych:
Finansowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako element rozwoju gospodarczego państwa. Brazylia, jako kierunek eksportowy dla polskich producentów. Centralny Port Komunikacyjny – tylko lotnisko przyszłości, czy może impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki. Wieloaspektowość gospodarki cyfrowej.
III tura paneli dyskusyjnych:
Giełda Kooperacyjna – organizator Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski. Nowe projekty energetyczne szansą na rozwój społeczności lokalnych. Ocena współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą, Białorusią i Kazachstanem. Media i gospodarka – czy jedziemy tym samym torem? Czy powinniśmy przystąpić do strefy euro?Rolnictwo – przyszłość i kierunki rozwoju.
IV tura paneli dyskusyjnych:
Profilaktyka zdrowia. Perspektywiczne rynki eksportowe: Irak, Indonezja, Angola, Nigeria. Polska polityka klastrowa – szanse, wyzwania, zagrożenia. Innowacyjność dla zrównoważonego rozwoju. Ogólnopolski Program Pomocy Pierwsza Praca – innowacyjne działanie władzy publicznej, organizacji pozarządowych, biznesu oraz świata nauki dla usamodzielniającej się młodzieży opuszczającej system pieczy zastępczej w kraju.
Jak co roku wszystkie panele są bardzo ciekawe i merytorycznie przygotowane.