Złoty Medal Akademii Sukcesu dla Prezesa Jacka Rutkowskiego

14.09.2018 r. na Pikniku z okazji otwarcia oddziału we Włocławku Prezes Zarządu Redaktor Naczelny Wiesław Wójcik wręczył Prezesowi Jackowi Rutkowskiemu list z informacją o tym, że Kapituła Medalu Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu przyznała Prezesowi Jackowi Rutkowskiemu Złoty Medal Akademii za wieloletnie, konsekwentne działania na rzecz rozwoju polskiego budownictwa, budowanie rodzinnej firmy od podstaw i osiągnięcie wielu sukcesów na polskim rynku budowlanym.

Wręczenie medali jest przewidziane na pierwszy kwartał 2019 r, na zamku królewskim z udziałem najwybitniejszych osób z kraju i zagranicy.

Cieszymy się bardzo i gratulujemy Prezesowi tak w!

Prezes odbierając telefon od Prezesa Henryka Skarżyńskiego był przeszczęśliwy ponieważ jest to bardzo ważne wyróżnienie. Jednym z warunków przyznania nagrody było posiadanie tytułu Biznesmena Roku oraz odznaki Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości im. Króla Kazimierza Wielkiego.

Kilka słów o Akademii Polskiego Sukcesu:
„Akademię Polskiego Sukcesu tworzą ludzie, którzy swoim przykładem dowodzą, że sukces, także na międzynarodową, światową skalę, leży w granicach możliwości polskich przedsiębiorców, artystów, sportowców; którzy swoim przykładem mogą zachęcić innych do sięgania po laury.”

W 1990 roku Polski Klub Biznesu rozpoczął szeroko zamierzoną działalność promowania polskiej gospodarki, przedsiębiorstw i ludzi, sięgających po europejskie wzorce prowadzenia biznesu i podejmujących próby sprostania standardom obowiązującym w rozwiniętej części Europy.
W Złotej Księdze Polskiego Klubu Biznesu zostało zapisanych kilkuset laureatów naszych klubowych nagród , wyróżniających się nie tylko sprawnością działania, atrakcyjnością oferty czy jakością produktu, ale także dążeniem do dorównania najlepszym w Europie i w świecie, etyką w prowadzeniu biznesu i chęcią niesienia pomocy słabszym m.in. prezydenci Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Niemiec. Klub działa rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promuje ludzi, przedsiębiorstwa i produkty, prezentuje opinie środowiska, głównie w sprawach dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Fundacja Akademia Polskiego Sukcesu jest rozszerzeniem działań promocyjnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu od 1990 roku.