środa, Czerwiec 26, 2019
Strona główna Dane osobowe

Dane osobowe

Dane osobowe

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez PW. Mat-Bud sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Rozgartach

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Mat-Bud sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Rozgartach, Rozgarty, ul. Leśna 5,87-134 Zławieś Wielka  email: firma@matbud-torun.pl

Przedstawicielem ww. Spółki jest Maja Ferenc – Specjalista ds. Kadr i Płac, dane kontaktowe: tel. 56 612-26-27, email: ferencm@matbud-torun.pl

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy, w szczególności urząd skarbowy, jak również osoby i podmioty przetwarzające dane w zakresie obsługi podatkowo-księgowej i doradztwa prawnego. 

Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych.

        Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez żadnych dodatkowych negatywnych konsekwencji.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych tj. przesłania oferty oraz 
w celach informacyjnych tj. przedstawienia informacji związanych bezpośrednio z działalnością PW Mat-Bud sp. z o.o. sp.k. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, tj. do upływu okresu ewentualnego przedawnienia roszczeń cywilnych przysługujących administratorowi danych lub w stosunku do niego.

Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

Wyślij wiadomość


Najnowsze informacje

III Bydgoski Charytatywny Wyścig Kaczek Rotary

III Bydgoski Charytatywny Wyścig Kaczek Rotary, za nami. 👍👍🦆🦆Nagrodę główną dla zwycięskiej kaczki Telewizor LG ufundowany przez PW. Mat-Bud wręczył Dyrektor Ds. Sprzedaży Paweł Andrzejewski. 🦆🦆🦆 Gratulujemy wszystkim...