Strona główna Kariera

Kariera

Dane osobowe

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. MAT-BUD Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Rozgartach istnieje na rynku budowlanym od 1998 roku. Zatrudniamy 190 pracowników w 9 oddziałach handlowych, 2 Betoniarniach, Żwirowni, Administracji. Specjalizujemy się w sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych, w produkcji betonu towarowego, prefabrykatów betonowych oraz w wydobyciu i sprzedaży kruszyw budowlanych.

AKTUALNE OFERTY PRACY

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI PRACOWNIKÓW przez PW Mat-Bud sp. z o.o. sp.k.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mat-Bud sp. z o.o. sp.k., w Rozgartach

Inspektor Ochrony Danych Osobowych email: rodo@mat-bud.torun.pl

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby uprawnione do uzyskania do nich dostępu w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez żadnych dodatkowych negatywnych konsekwencji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zależnie od wyrażonej zgody w celu prowadzenia rekrutacji na określone stanowisko lub we wszystkich procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PW Mat-Bud sp. z o.o. sp.k. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, ale nie dłużej niż  3 miesiące.

Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Prosimy o umieszczenie na życiorysie (CV) jednej z poniższych zgód:

  1. W przypadku wyrażenia zgody w zakresie wszystkich toczących się procesów rekrutacyjnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PW Mat-Bud sp. z o.o. sp.k.”
  2. W przypadku wyrażenia zgody w zakresie procesu rekrutacji na określone stanowisko:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w procesie  rekrutacji ____________(wskazać stanowisko) prowadzonej przez PW Mat-Bud sp. z o.o. sp.k.”

Dzięki dużemu zaangażowaniu właścicieli i całej załogi, których jednoczy wspólnota celów oraz działanie z pasją MAT-BUD odnosi kolejne sukcesy.

Jeśli myślisz o pracy w naszej firmie prześlij do nas swoje CV na adres paulewicza@matbud-torun.pl lub jankowskaa@matbud-torun.pl

Najnowsze informacje

Nowy Wójt Gminy Zławieś Wielka

Firma PW. MAT BUD Materiały Budowlane składa serdeczne gratulację na ręce Wójta Gmina Zławieś Wielka, Pana Marcin Swaczyna. Gratulujemy również wszystkim wybranym do Rady...