Strona główna Kariera

Kariera

Dane osobowe

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. MAT-BUD Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Rozgartach istnieje na rynku budowlanym od 1998 roku. Zatrudniamy 190 pracowników w 9 oddziałach handlowych, 2 Betoniarniach, Żwirowni, Administracji. Specjalizujemy się w sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych, w produkcji betonu towarowego, prefabrykatów betonowych oraz w wydobyciu i sprzedaży kruszyw budowlanych.

AKTUALNE OFERTY PRACY

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI PRACOWNIKÓW przez PW Mat-Bud sp. z o.o. sp.k.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mat-Bud sp. z o.o. sp.k., w Rozgartach

Inspektor Ochrony Danych Osobowych email: rodo@mat-bud.torun.pl

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby uprawnione do uzyskania do nich dostępu w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez żadnych dodatkowych negatywnych konsekwencji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zależnie od wyrażonej zgody w celu prowadzenia rekrutacji na określone stanowisko lub we wszystkich procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PW Mat-Bud sp. z o.o. sp.k. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, ale nie dłużej niż  3 miesiące.

Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Prosimy o umieszczenie na życiorysie (CV) jednej z poniższych zgód:

  1. W przypadku wyrażenia zgody w zakresie wszystkich toczących się procesów rekrutacyjnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PW Mat-Bud sp. z o.o. sp.k.”
  2. W przypadku wyrażenia zgody w zakresie procesu rekrutacji na określone stanowisko:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w procesie  rekrutacji ____________(wskazać stanowisko) prowadzonej przez PW Mat-Bud sp. z o.o. sp.k.”

Dzięki dużemu zaangażowaniu właścicieli i całej załogi, których jednoczy wspólnota celów oraz działanie z pasją MAT-BUD odnosi kolejne sukcesy.

Jeśli myślisz o pracy w naszej firmie prześlij do nas swoje CV na adres paulewicza@matbud-torun.pl lub jankowskaa@matbud-torun.pl

Najnowsze informacje

Blachy Pruszyński

W imieniu PW Mat-Bud dziękuję Firmie Blachy Pruszyński, a szczególnie naszemu głównemu opiekunowi Dyrektorowi Oddziału Blachy Pruszyński Bydgoszcz, Janusz Małaczyński, za kolejny rok bardzo...