Centrala – ul. Przemysłowa 3, Zławieś Mała

sklepy budowlane zławieś mała

Centrala naszej firmy znajduje się w Złejwsi Małej. Tutaj znajduje się zarząd firmy, dział księgowości, płace i kadry oraz dział windykacji.

ul. Przemysłowa 3, Zławieś Mała,
87-134 Zławieś Wielka

tel. 56 619-29-14
e-mail: firma@matbud-torun.pl

ZARZĄD

e-mail: firma@matbud-torun.pl

Zarząd

Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu Komplementariusza
Komandytariusz

Bogdan Pietras – Prokurent Komplementariusza
Komandytariusz

Czesława Augustinowicz – Asystent Prezesa Zarządu- Specjalista ds. Marketingu
tel. 518-508-741
e-mail: augustinowiczc@matbud-torun.pl

Rada Dyrektorów

Joanna Pietras-Kuczawska – Dyrektor Administracyjny i Finansowy
Komandytariusz
tel. 601-680-716
e-mail: joannapietras@matbud-torun.pl

Michał Nowakowski – Dyrektor ds. Produkcji
tel. 603-861-430
e-mail: nowakowskim@matbud-torun.pl

Maciej Trojanowski – Dyrektor ds. logistyki i zakupów
tel. 609-480-006
e-mail: trojanowskim@matbud-torun.pl

Paweł Andrzejewski – Dyrektor ds. sprzedaży
tel. 518-275-752
e-mail: andrzejewskip@matbud-torun.pl

Krzysztof Bugno – Dyrektor ds. IT
tel. 663-179-169

Magdalena Grzębowska – Główny specjalista ds. Controllingu i windykacji
tel. 510-169-138
e-mail: grzebowskam@matbud-torun.pl

Główny Księgowy

Helena Renata Siemińska – Główna Księgowa
tel. 695-209-996
e-mail: sieminskar@matbud-torun.pl

Księgowość

Maria Dejewska-Glinkau – Zastępca Głównego Księgowego
tel. 56 619-29-16
e-mail: glinkaum@matbud-torun.pl

Barbara Kowalska – księgowa
tel. 56 619-29-15
e-mail: kowalskab@matbud-torun.pl

Mariola Numrych – księgowa
tel. 56 619-29-16
e-mail: numrychm@matbud-torun.pl

Anna Maliszewska – księgowa
tel. 56 619-29-16
e-mail: maliszewskaa@matbud-torun.pl

Wioletta Wesołowska-Juchcińska – Młodsza Księgowa
tel. 56 619-29-16, 695-566-531
e-mail: wesolowska-juchcinskaw@matbud-torun.pl

Armina Smolarek – Młodsza Księgowa
tel. 56 619-29-16, 695-566-531
e-mail: smolareka@matbud-torun.pl

Kadry i płace
tel. 56 612-26-27

Agnieszka Blauciak-Paulewicz – Kierownik Działu Kadr i Płac
tel. 514-930-374
e-mail: paulewicza@matbud-torun.pl

Anita Jankowska – Zastępca Kierownika Działu Kadr i Płac
tel. 789-215-651
e-mail: jankowskaa@matbud-torun.pl

WINDYKACJA

tel. 56 674-14-02,
fax. 56 674-14-05, 56 674-14-06

Inspektorat windykacyjny

Jarosław Kotłowski – Dyrektor Działu Windykacji
tel. 693-599-998
e-mail: kotlowskij@matbud-torun.pl

Sławomir Szałek – Inspektor ds. bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
tel. 693-150-004
e-mail: szaleks@matbud-torun.pl

Marcin Kalinowski – Inspektor ds. bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
tel. 789-486-819
e-mail: kalinowskim@matbud-torun.pl

Agata Szulc – Inspektor ds. bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
tel. 511-950-552
e-mail: szulca@matbud-torun.pl

Anna Kuna – Inspektor ds. bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
tel. 518-508-751
e-mail: kunaa@matbud-torun.pl

Monika Burdzińska – pracownik administracyjno-biurowy
tel. 601-152-181
e-mail: burdzinskam@matbud-torun.pl

ZAOPATRZENIE

tel. 56 674-30-20, 56 674-14-07, 56 674-14-32,
fax. 56 674-14-05, 56 674-14-06

e-mail: firma@matbud-torun.pl

Dyrekcja oraz Kierownictwo

Maciej Trojanowski – Dyrektor ds. logistyki i zakupów
tel. 609-480-006
e-mail: trojanowskim@matbud-torun.pl

Karol Siwka – Z-ca Dyrektora ds. logistyki i zakupów
tel. 607-804-800
e-mail: siwkak@matbud-torun.pl

Emilia Kinder – Kierownik Zaopatrzenia spec. ds. zakupu
tel. 691-860-071
e-mail: gebickae@matbud-torun.pl

Specjaliści ds. logistyki

Wioletta Budzińska – specjalista ds. zakupów
tel. 601-077-586
e-mail: budzinskaw@matbud-torun.pl

Alicja Pacyno – specjalista ds. zakupów
tel. 603-244-566
e-mail: pacynoa@matbud-torun.pl

Paweł Łuczon – specjalista ds. zakupów i logistyki
tel. 514 930 369
e-mail: luczonp@matbud-torun.pl

Joanna Rutkowska- Specjalista ds. zakupów
tel. 517-805-629
e-mail: rutkowskaj@matbud-torun.pl

Dominika Karpińska – specjalista ds. logistyki i zakupów
tel. 510 973 380
e-mail: karpinskad@matbud-torun.pl

Działu Utrzymania Ruchu i Zabezpieczenia Wewnętrznego
Andrzej Kalemba – Kierownik
tel. 603-944-588
e-mail: kalembaa@matbud-torun.pl