Centrala – ul. Przemysłowa 3, Zławieś Mała

sklepy budowlane zławieś mała

Centrala naszej firmy znajduje się w Złejwsi Małej. Tutaj znajduje się zarząd firmy, dział księgowości, płace i kadry oraz dział windykacji.

ul. Przemysłowa 3, Zławieś Mała,
87-134 Zławieś Wielka

tel. 56 619-29-14
e-mail: firma@matbud-torun.pl

ZARZĄD

e-mail: firma@matbud-torun.pl

Zarząd

Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu Komplementariusza
Komandytariusz

Bogdan Pietras – Prokurent Komplementariusza
Komandytariusz

Agnieszka Wołowska – Asystentka Prezesa Zarządu- Specjalista ds. Marketingu
tel. 518-508-741
e-mail: biurozarzadu@matbud-torun.pl

Rada Dyrektorów
Magdalena Grzębowska – Zastępca Dyrektora Handlowego, p.o. Dyrektora ds. Marketingu
tel. 510-169-138
e-mail: grzebowskam@matbud-torun.pl

Artur Bułatowicz – Zastępca Dyrektora Handlowego, Dyrektor ds. zakupów
tel. 516-474-611
e-mail: bulatowicza@matbud-torun.pl

Joanna Pietras-Kuczawska – Dyrektor Administracyjny i Finansowy
Komandytariusz
tel. 601-680-716
e-mail: joannapietras@matbud-torun.pl

Michał Nowakowski – Dyrektor ds. Produkcji
tel. 603-861-430
e-mail: nowakowskim@matbud-torun.pl

Krzysztof Bugno – Dyrektor ds. IT
tel. 663-179-169

Marcin Hernacki – Zastępca Dyrektora Handlowego, Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. 696-669-338, 510-973-831
e-mail: hernackim@matbud-torun.pl

Główny Księgowy

Helena Renata Siemińska – Główna Księgowa
tel. 695-209-996
e-mail: sieminskar@matbud-torun.pl

Księgowość

Maria Dejewska-Glinkau – Zastępca Głównego Księgowego
tel. 56 619-29-16
e-mail: glinkaum@matbud-torun.pl

Barbara Kowalska – księgowa
tel. 56 619-29-15
e-mail: kowalskab@matbud-torun.pl

Mariola Numrych – księgowa
tel. 56 619-29-16
e-mail: numrychm@matbud-torun.pl

Anna Maliszewska – księgowa
tel. 56 619-29-16
e-mail: maliszewskaa@matbud-torun.pl

Wioletta Wesołowska-Juchcińska – Młodsza Księgowa
tel. 56 619-29-16, 695-566-531
e-mail: wesolowska-juchcinskaw@matbud-torun.pl

Armina Smolarek – Młodsza Księgowa
tel. 56 619-29-16, 695-566-531
e-mail: smolareka@matbud-torun.pl

Izabela Magoń – Młodsza Księgowa
tel. 56 619-29-16
e-mail: magoni@matbud-torun.pl

Zuzanna Cybulska – Młodsza Księgowa
tel. 56 619-29-16, 518-508-644
e-mail: cybulskaz@matbud-torun.pl

Alicja Pawłowska – Młodsza Księgowa
tel. 56 619-29-16
e-mail: pawlowskaa@matbud-torun.pl

Kadry i płace
tel. 56 612-26-27

Agnieszka Blauciak-Paulewicz – Kierownik Działu Kadr i Płac
tel. 514-930-374
e-mail: paulewicza@matbud-torun.pl

WINDYKACJA

tel. 56 674-14-02,
fax. 56 674-14-05, 56 674-14-06

Inspektorat windykacyjny

Jarosław Kotłowski – Dyrektor Działu Windykacji
tel. 693-599-998
e-mail: kotlowskij@matbud-torun.pl

Sławomir Szałek – Inspektor ds. bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
tel. 693-150-004
e-mail: szaleks@matbud-torun.pl

Marcin Kalinowski – Inspektor ds. bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
tel. 789-486-819
e-mail: kalinowskim@matbud-torun.pl

Monika Burdzińska – pracownik administracyjno-biurowy
tel. 601-152-181
e-mail: burdzinskam@matbud-torun.pl

ZAOPATRZENIE

tel. 56 674-30-20, 56 674-14-07, 56 674-14-32,
fax. 56 674-14-05, 56 674-14-06

e-mail: firma@matbud-torun.pl

Dyrekcja oraz Kierownictwo
Artur Bułatowicz – Zastępca Dyrektora Handlowego, Dyrektor ds. zakupów
tel. 516-474-611
e-mail: bulatowicza@matbud-torun.pl

Emilia Kinder – Kierownik Zaopatrzenia spec. ds. zakupu

tel. 691-860-071
e-mail: kindere@matbud-torun.pl

Specjaliści ds. logistyki

Paweł Łuczon – Kierownik działu zakupów
tel. 514 930 369
e-mail: luczonp@matbud-torun.pl

Wioletta Budzińska – specjalista ds. zakupów
tel. 601-077-586
e-mail: budzinskaw@matbud-torun.pl

Alicja Pacyno – specjalista ds. zakupów
tel. 603-244-566
e-mail: pacynoa@matbud-torun.pl

Joanna Rutkowska- Specjalista ds. zakupów
tel. 517-805-629
e-mail: rutkowskaj@matbud-torun.pl

Aleksandra Tomczak – Specjalista ds. logistyki i zakupów
tel. 510-973-380
e-mail: tomczaka@matbud-torun.pl

Sandra Iwaszkiewicz – Specjalista ds. logistyki i zakupów
tel. 503-865-214
e-mail: iwaszkiewiczs@matbud-torun.pl

Działu Utrzymania Ruchu i Zabezpieczenia Wewnętrznego
Andrzej Kalemba – Kierownik
tel. 603-944-588
e-mail: kalembaa@matbud-torun.pl