Spotkanie z okazji Święta Budowlanych i Stulecia Odzyskania Niepodległości zorganizowane przez PW. Mat-Bud w Skępe

11.10.2018 r. w Restauracji „NOVA” w Skępem odbyło się spotkanie z okazji Święta Budowlanych i Stulecia Odzyskania Niepodległości zorganizowane przez PW. Mat-Bud. Wśród gości byli lokalni działacze oraz przedstawiciele największych firm z rejonu Włocławka i Lipna.
Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości i szkolenia zorganizowane przez firmę Kreisel oraz Monier Group.
Wręczono min. Pani Aneta Jędrzejewska Członkowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Medal 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych, przyznawany przez Związek Zawodowy Budowlani, za działania na rzecz branży budowlanej. Byliśmy wnioskodawcą a Pani Aneta Jędrzejewska z poziomu Urzędu Marszałkowskiego w tej części województwa jest najbardziej aktywna gospodarczo.
Prezes Zarządu Redaktor Naczelny Ogólnopolskiego Dwutygodnika Profile Wiesław Wójcik, wręczył ponadto wraz z Anetą Jędrzejewską statuetki „Złotej Kielni” naszym zasłużonym, dobrym firmom budowlanym Wiktorowi Sieradzkiemu firma Wiksbud Sp. z o.o., Jaroslaw Pietrzak firma PHU Pietrzak oraz Markowi Trawińskiemu reprezentującemu Firmę Marcin Molewski MOLEWSKI Sp. z o.o. we Włocławku. Andrzej Cieślik Prezes Zarządu Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa wręczył ponadto Wiktorowi Sieradzkiemu Medal Zasłużony dla P-KIB w Bydgoszczy za długoletnią, aktywną działaności w Izbie i branży.
Dodatkowo jako Prezes Zarządu PW Mat-Bud wręczyłem z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości dwa symboliczne popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pani Anecie Jędrzejewskiej za przyjacielskie relacje, wspieranie OSP, krzewienie kultury i tradycji religijnych, wspieranie rozwoju lokalnych społeczności w celu zrównania szans środowisk wiejskich do największych miast w województwie.Podkreśliłem, że jako Osobowość Roku 2017 w kategorii Biznes wiem jak trudno jest zyskać tak dużą aprobatę społeczną, a Pani Aneta Jędrzejewska jako Osobowość Roku 2017 w kategorii Samorządność i działalność lokalna taką aprobatę uzyskała.
Drugie popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego w imieniu założycieli-wspólników firmy Mat-Bud Bogdana i Elżbieta Pietras i własnym wręczyłem naszemu przyjacielowi- gościowi specjalnemu Panu Adam Marszałek Prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku, Wydawnictwa Adam Marszałek w Toruniu oraz Fundacji Wspierania Współpracy Międzynarodowej Imienia Profesora Czesława Mojsiewicza. To nasz dobry długoletni, wierny klient, przyjaciel oraz wyjątkowy ambasador Torunia i RP na Świecie. Pani Aneta Jędrzejewska ciekawie wypowiedziała się na temat dotacji na rzecz branży budowlanej, przedsiębiorców współpracy z samorządami a ja skupiłem się na zaprezentowaniu PW Mat-Bud i sytuacji w budownictwie.
Wystąpił szczególnie mi bliski na tym terenie Zespół Tłuchowianie pod kierownictwem Pani Wioletta Barbara Kuczmarska Przewodniczącej Rady Gminy Tłuchowo – dziękujemy za wspaniały występ i dedykacje dla JR. Zespół otrzymał także miły prezent.
Spotkanie zakończyło się obiado-kolacją, występami oraz długimi rozmowami jak to jest w budowlance. Nie są to jednak już tak długie spotkania jak kiedyś, pęd cywilizacyjny skraca co raz bardziej uroczystości, jesteśmy zabiegani, zapracowani . Należy tu zwrócić uwagę, że Adam Marszałek w rejonie Skępe przez wiele lat ze społecznością lokalna krzewił działalność literacką i wydawniczą i wspaniałe więzi zostały do dnia dzisiejszego przeradzając się w przyjaźń m.in. z liderem Wiktorem Sieradzkim, brawo. Dziękuję wszystkim za udział w uroczystości, gratuluję wyróżnionymi życzę powodzenia.
Dziękuję współpracownikom:
– dyrektorowi ds sprzedaży Paweł Andrzejewski,
– dyrektorowi ds logistyki i zakupów Maciejowi Trojanowskiemu,
– asystentowi prezesa zarządu, kierownikowi pionu marketingu Joanna Dura
za pomoc w organizacji imprezy.