13 rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki

W dniu 05.06.2023r. braliśmy udział w obchodach 13 rocznicy beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w Centrum Edukacji Młodzieży im ks.J.Popiełuszki w Górsku.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko był duszpasterzem robotników i obrońcą praw człowieka w PRL. Publicznie krytykował nadużycia komunistycznej władzy, wystrzegając się przy tym głoszenia nienawiści do przeciwników i głosząc zasadę „zło dobrem zwyciężaj”.
W kościele parafialnym w Górsku Mszę św. koncelebrował ks. bp Wiesław Śmigiel, Ordynariusz Diecezji Toruńskiej. Po pięknym kazaniu oraz po mszy wysłuchaliśmy koncertu zespołu Slavic Voices- Słowiańskie Głosy (brawo Michal Hajduczenia ).
W imieniu Centrum Edukacji Młodzieży im ks.J.Popiełuszki w Górsku Prezes Jacek Rutkowski wraz z Jerzym Rębaczem wręczyli podziękowanie dla ks. bp Wiesław Śmigiel – Obrazek Tryptyk Święta Rodzina z Aniołami oraz dla Ks. Dariusz Wilk Przełożonego generalnego CSMA płaskorzeźbę w postaci Błogosławionego ks.J. Popiełuszki z sentencją „ZŁO DOBREM ZWYCIĘZAJ” wykonaną przez Centrum Edukacji Młodzieży im ks.J.Popiełuszki w Górsku.
MAT BUD Materiały Budowlane jest związane z Górskiem i wspiera większość uroczystości. Aby uczcić obchody oraz oddać hołd ks.J. Popiełuszko Prezes MAT BUD Materiały Budowlane Jacek Rutkowski wraz z władzami Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka uroczyście złożyli kwiaty przy Pomniku upamiętniającym porwanie ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.