Przyznanie wyróżnienia „Powiatowy obiekt roku”

W dniu 23 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu Toruńskiego połączona z podsumowaniem konkursu „Powiatowy Obiekt Roku”. Sesję Rady rozpoczął Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Walczyński. Było sporo zaproszonych gości. Następnie głos zabrał Wicestarosta Andrzej Siemianowski, który w sposób niezwykle profesjonalny dokonał podsumowania konkursu „Powiatowy Obiekt Roku”. Były nagrody w dwóch kategoriach dla Gminy Chełmża za Budynek Centrum Tradycji i Kultury w Zelgnie i dla PW Mat-Bud w kategorii Obiekt usługowy i użyteczności publicznej – Hala handlowo-magazynowa przy ul. Toruńskiej 1a w Starym Toruniu. Pamiątkowe dyplomy i grawery wręczył Starosta Toruński Mirosław Graczyk. Odbierając nagrody razem z Bogdanem Pietrasem byliśmy dumni, że nas wyróżniono Gratulujemy również Gminie Chełmża i Centrum Tradycji i Kultury w Zelgnie Justyna Błaszczyk wyróżnienia Wójt Jan Surdykaw największym skrócie podziękował nam za dobrą współpracę oraz działalność biznesową a także prospołeczną i charytatywną. Jacek Rutkowski podziękował Kapitule Konkursu i Radzie Powiatu a jako główne zalety obiektu wymienił jego doskonałe położenie, ergonomię, duży potencjał oraz bardzo krótki okres inwestycji (6 miesięcy). Nalezy zaznaczyć, że w ramach nowego oddziału na rzecz pożytku publicznego (na koszt PW. Mat-Bud) zostało przebudowane skrzyżowanie na drodze krajowej Toruń-Bydgoszcz „80” . Nowy oddział handlowy powstał przy jednoczesnej likwidacji starego oddziału, uciążliwego dla sąsiadujących mieszkańców. Ponadto Prezes przedstawił firmę jako propaństwową, prospołeczną i prorodzinną. W ramach tego porównał relacje ze Starostwem jako braterskie, rodzinne w najepszym tego słowa znaczeniu, a nie typu urzędnik-petent…
W związku z kończącą się V kadencją Rady Powiatu Toruńskiego (2014-2018) Wybitnym i przychylnym firmie Członkom Władz Starostwa w imieniu Bogdana Pietrasa i Jacka Rutkowskiego zostały wręczone symboliczne 50 centymetrowe Herby Powiatu Toruńskiego oraz podziękowania-dyplomy jako forma uznania i wdzięczności za włożony trud w rozwój naszej Małej Ojczyzny. Staroście Mirosław Graczyk dodatkowo wręczono piękne kwiaty????, został również wyróżniony Wicestarosta Andrzej Siemianowski, którzy w trakcie kadencji wielokrotnie współuczestniczyli z nami w różnych biznesowych, kulturalnych, sportowych i innych prospołecznych przedsięwzięciach. Michałowi Ramlau podziękowano za aktywną pracę w Radzie Powiatu, a także realizowane u nas od wielu lat zakupy przez rodzinę Państwa Józef Ramlau. Również Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Walczyński został uhonorowany za wyjątkowo prospołeczną aktywność i inspirowanie nas do działań na rzecz gminy i powiatu.
Gratuluję raz jeszcze Panu Staroście Mirosławowi Graczykowi, że jako kapitan tego okrętu dzielnie nim dowodzi zdobywając wiele laurów i za zajęcie siódmego miejsca przez Powiat Toruński w Polsce i pierwszego w Województwie Kujawsko-PomorskimJesteśmy dumni, że mamy główną siedzibę firmy w gminie Zławieś Wielka. Dostrzegamy pozytywne oddziaływanie samorządu na życie społeczno-gospodarcze a także wyjątkową troskę władz Gminy i Powiatu o dobro mieszkańców.

Ach ten okres urlopowy Prezes Jacek Rutkowski biega ze spotkania na spotkanie, asystentka na urlopie, a ja Ewelina Głowacka biegam „ kawa czy herbata?” i w zastępstwie publikuję ze strzępów relacji jak coś nie tak napisałam przepraszam

Ps. Wieczór trochę spokoju i redaktor naczelny poprawił tekst????????????. Tak szczerze wielu mnie pyta kto mi prowadzi Facebooka-prawda jest taka, że robię to sam i piszę tylko o dobrych rzeczach i ludziach dla przyjemności i zarażania dobrem