Skrzydła Sukcesu

26.10.2018r. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala Lafarge Skrzydła Sukcesu, edycja czwarta 2018 r.
Od 2015 roku Program ten stał się ważnym elementem strategii Grupy Lafarge w Polsce. Jego celem jest wsparcie kluczowych Klientów Lafarge w konsekwentnym i trwałym budowaniu sukcesu ich przedsiębiorstw.
Po powitaniu gości wystąpił Pan Xavier Guesnu CEO Lafarge Polska oraz Pani Marta Florczak Wiceprezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu Dyrektor Przemysłowy Cementu Stanisław Sobczyk i Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy Dawid Robak.
Następnie odbył się wykład dr Adrianny Lewandowskiej- Prezesa Instytutu Biznesu Rodzinnego oraz firmy doradczej Lewandowska i Partnerzy pt. „Sukcesja wizjonerów firm rodzinnych w Polsce. Dwa pokolenia jeden cel- długowieczność biznesu.”
Panel dyskusyjny pt. Sytuacja na rynku surowców i materiałów budowlanych- prognoza oraz aktualna ocena rynku.
Podczas Ceremonii wręczenia statuetek dla najlepszych ( m.in. Firma Atlas ) i dyplomów-wyróżnień „Skrzydła Sukcesu” ( wszystkim wyróżnionym gratulujemy) my również jako MAT BUD Materiały Budowlane otrzymaliśmy pierwsze w historii takie wyróżnienie Skrzydła Sukcesu, jako jedna z 24 firm w Kraju, i dołączyliśmy tym do elitarnego grona kluczowych partnerów handlowych i członków Klubu Skrzydeł Sukcesu CEO Lafarge Polska.
Dziękujemy bardzo za to szczególne wyróżnienie, jesteśmy wzruszeni. Firma Lafarge jest naszym kluczowym dostawcą cementu. Nasze firmy łączą bardzo dobre partnerskie relacje. Do 30 września odnotowaliśmy wzrost 30% rok do roku.
Gościem specjalnym była Olga Bończyk, która zachwyciła wszystkich gości swoim występami.
Jako Prezes Zarządu PW Mat-Bud, szczególne podziękowania kieruję do Michała Nowakowskiego Dyrektora ds Produkcji i całego pionu Anna Białoń-WarlikowskaPaulina Kawczyńska, gdyż to on bezpośrednio współpracuje z Firmą CEO Lafarge Polska.
Dziękuję za super Imprezę i Galę Skrzydła Sukcesu-Inspirujemy Biznes