XXIX z kolei WELCONOMY Forum in Toruń

30-31 maja 2022r to XXIX z kolei WELCONOMY Forum in Toruń.
Oficjalnego otwarcia Forum dokonał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Również Prezydent Torunia Michał Zaleski wygłosił kilka zdań do zebranych przedsiębiorców, odnosząc się do symboliki Toruń jako Miasta pokoju. Natomiast przesłanie Marszałka Senatu Tomasz Grodzki zostało zebranym odtworzone na telebimie.
PW.MAT-BUD uczestniczy jako jeden z partnerów i jest reprezentowany przez Prezesa Jacek Rutkowski , Dyrektora Finansowego i Administracyjnego Panią Joanna Pietras-Kuczawska, Dyrektora Pawła Andrzejewskiego oraz Asystentkę Prezesa Zarządu Czesławę Augustinowicz.
Zanim rozpoczęły się panele dyskusyjne, wręczono szereg nagród i wyróżnień dla osób szczególnie związanych z działalnością Forum a także z wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, ekonomii i dziennikarstwa zaakceptowanego społecznie.
Aktualna sytuacja w kraju nie jest łatwym czasem dla przedsiębiorców. Czas pandemii, trudności związane z zawiłościami podatkowymi wprowadzanych ustaw oraz działania wojenne, które wiążą się tak z zaburzeniami w dostawach i eksporcie produktów, jak i z ogromnym napływem ludności cywilnej (kobiety i dzieci)uciekającej przed agresorem, znacznie zachwiały stabilnością i przewidywalnością sytuacji gospodarczej.
Panele dyskusyjne trwają na wielu płaszczyznach związanych z gospodarką, ekonomią, zasobami energetycznymi oraz problemami społecznymi. Jest to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń.
Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z rozpoczęcie Forum.
Asystentka Zarządu