Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa

W dniu 6.06.2019 r. w Hotel Brda Bydgoszcz Hotel Brda w Bydgoszczy odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa. Zebranie szczególne, gdyż w tym roku upłynęła kadencja Rady Izby, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. Przyjęcie corocznych sprawozdań finansowych, organów Izby oraz udzieleniem absolutorium praktycznie przegłosowano i przyjęto jednomyślnie a wynik finansowy w tym roku był dodatni. Budżet na 2019 r. , wzrostowy, został przyjęty jednomyślnie. Spośród 15 zarekomendowanych kandydatów do Rady wybrano 13-osobowy nowy skład Rady Izby na 4-letnią kadencję a następnie Prezydium Izby, Przewodniczącego Rady Andrzeja Wosika ( Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD – Przemysłówka ) 👏👏👏 oraz Wiceprzewodniczącego Krzysztofa Bebyna ( Firma BWJ Inwestycje ) 👏👏👏i 3 członków Prezydium Tomasza Brzezińskiego ( TB Invest w Gdańsku ), Tadeusza Głowackiego ( Firma Lech w Bydgoszczy ) i Jacek Rutkowski ( MAT BUD Materiały Budowlane ). Gratuluję wszystkim wyboru i życzę sukcesów 🌹🌹🌹🍸🍾👏👏👏.
Dziękuję pięknie za oddane głosy i wybór na tak zaszczytną funkcję w Izbie🙏🙏🙏👍❤️👍.

W częściej oficjalnej Zgromadzenia uczestniczyły ważne osoby związane z branżą budowlaną ze świata nauki ( m.in.członkowie władz Wyższych Uczelni), oświaty, samorządu, izb branżowych i administracji. Oczywiście gośćmi specjalnymi byli nasi przyjaciele, zawsze oddani branży budowlanej, parlamentarzyści Pan Poseł na Sejm RP Piotr Król Piotr Król i Pan Senator RP Jan Rulewski, którzy mieli bardzo ciekawe wystąpienia👍👍👍👏👏👏.

Były też miłe niespodzianki🤩🤩🤩 przyjęcia nowych członków, gratulacyjne, okolicznościowe grawery dla firm obchodzących jubileusze powstania🍸🍾👏👏👏a także dwie super niespodzianki dla Osobowości Gazety Pomorskiej 2018 r. w Kategorii Biznes Wojciech Rybka i Jacka Rutkowskiego, przepiękne Motywy Bydgoszczy z Królem Kazimierzem Wielkim w Tle i stosownymi gratulacjami. Pięknie dziękujemy🙏🙏🙏😍👍❤️👍.
Były też ciekawe i merytoryczne wystąpienia oraz interesujące dyskusje trwające praktycznie do końca spotkania tak więc i przy obiedzie oraz kawie i deserze.
To było bardzo ciekawe i miłe spotkanie a dla mnie
osobiście nowy etap działalności w Izbie, poważna rola w Prezydium Rady P-KIB🤔🤗👍❤️👍