20-lecie PW. Mat-Bud

19 maja 2018 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe.Mat-Bud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Rozgartach ul. Leśna 5 obchodziła jubileusz XX-lecia. Było ok.320 gości, mnóstwo kwiatów, prezentów i życzeń a przede wszystkim gości reprezentujących odbiorców, dostawców, partnerów biznesowych oraz przedstawicieli parlamentu, władzy administracyjnej, samorządowej, izb pracodawców i organizacji branżowych, nauki, szkolnictwa, finansów i IT. Najwięcej jednak było pozytywnej energii, dobrego humoru i miłych życzeń. Dziękujemy za wszystko, a w szczególności wyjątkowym gościom, którzy z nami świętowali tę piękną rocznicę. Zdjęcia i filmy najlepiej oddają rozwój i potencjał firmy przez te 20 dobrych lat. Szczególnie dziękujemy za obecność i życzenia Paniom i Panom posłom na Sejm RP Piotr Król, Tomasz Lenz, Vice Wojewodzie Kuj-Pom. Józef Ramlau, Marszałkowi Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez Marcin Swaczyna, Staroście Powiatu Toruńskie Mirosław Graczyk, Przew. i Wiceprzew. Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski, Andrzej Walczyński, Wójtowi Gminy Zławieś Wielka Janowi Surdyce, Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy Anna Zofia Mackiewicz, Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia Andrzej Rakowicz, Dyr. CEM im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku ks. dr Paweł Nowogórski, osobowościom Jacek Janiszewski, Zbigniew Girzyński, Rektorowi i Prorektorowi UTP prof.dr hab. inż. Tomaszowi Topolińskiemu i prof.dr hab. inż.Adamowi Podhoreckiemu, Prezesom Zarządu Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski,Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa, Kujawsko-Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Pracodawcom Pomorza i Kujaw, Dyr. Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy Magdalena Popielewska. Przedstawicielom prasy Marek Ciesielski, Radek Rzeszotek a szczególnie Dwutygodnika Budowlanego Profile Prezesowi Redaktorowi Naczelnemu Wiesławowi Wójcikowi i wielu wielu innym znakomitym gościom niewymienionym z nazwiska i stanowiska ale obecnym na uroczystości i wyróżnionym. Dziękujemy Przedstawicielom banków współpracujących, firmy Softprojekt. Najważniejszą dewizą Firmy jest to,że Mat-Bud nie zarabia na swoich partnerach biznesowych zarabiamy z nimi i dzięki temu jest tu gdzie jest i ma dobre rokowania na przyszłości.

Równie serdeczne życzenia i podziękowania składam Ludwikowi Karolowi Małeckiemu wspózałożycielowi firmy Mat-Bud i ciągle naszemu dobremu klientowi pod nazwą Sigma.
Ponadto dziękuję całej załodze i rodzinom za zaangażowanie i budowanie marki Mat-Bud oraz życzę Wszystkiego najlepszego na przyszłość. Prezes Zarządu Jacek Rutkowski

Dziękuję również Dyrektorowi Finansowemu Joanna Pietras-Kuczawska i Asystentce Prezesa Zarządu Joanna Dura za duże osobiste zaangażowanie w przygotowaniu i prowadzeniu uroczystości