Nowy Wójt Gminy Zławieś Wielka

Firma PW. MAT BUD Materiały Budowlane składa serdeczne gratulację na ręce Wójta Gmina Zławieś Wielka, Pana Marcin Swaczyna. Gratulujemy również wszystkim wybranym do Rady Gminy. jak i wszystkim nominowanym. Życzymy sukcesów w tej samorządowej służbie, deklarując wolę współpracy.
8.05.2024 r., jako Prezes Zarządu Komplementariusza-Komandytariusz PW MAT BUD Materiały Budowlane, miałem przyjemność i zaszczyt, odbyć wyjątkowe spotkanie z nowym Wójtem Gmina Zławieś Wielka, Marcin Swaczyna. Były gratulacje związane z wyborem oraz życzenia udanej kadencji 2024-2029, satysfakcji z samorządowej służby Wójta na rzecz mieszkańców Zławieś Wielka – dzieje się!
Program Pana Wójta przedstawiony w kampanii wyborczej i założonym Stowarzyszeniu Nowa Perspektywa dla gminy Zławieś Wielka jest ambitny, nowoczesny, przyjazny dla mieszkańców. Hmm, w związku z tym, Pan Wójt jako jeden z symbolicznych upominków otrzymał Figurkę Herosa – Atlasa dźwigającego Kulę Ziemską.
Jako prezes PW Mat-Bud, dużego podatnika gminy, Przewodniczący Rady Fundacja Jacka Rutkowskiego – Pomagajmy Razem zadeklarowałem Panu Wójtowi, Marcin Swaczyna – Lepsze jutro zaczyna się dziś, aktywne wspieranie wszelkich jego działań, działań podległych jemu służb gminnych na rzecz mieszkańców.
Inicjatywa wspierania przedsiębiorczości, rozwoju zawodowego ludzi młodych, mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz Gminny Inkubator Przedsiębiorczości to bardzo dobre pomysły Pana Wójta, w które na pewno włączymy się.
Będziemy też dalej wspierać sport, naukę, oświatę, kulturę, potrzebujących, oraz dążyć do tego, aby być dobrym ambasadorem Zławieś Wielka (gmina).
Tak na marginesie, moja osobista znajomość z Panem Marcinem Swaczyną, od wielu lat, jest bardzo dobrym „kapitałem początkowym” do współpracy. Niech ofiarowane Popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego, Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, Koncerty Charytatywne Pana prof. Włodzimierz KaraszewskiWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, OSP KSRG Toporzysko oraz inicjatywy Pana Marszałka Piotr Całbecki będą dobrym paliwem do dalszej współpracy, niech „Nigdy nie zagaśnie”.
Chciałbym również, przy tej okazji, pogratulować Krystyna Gajdemska, wyboru na funkcję Przewodniczącej Rady Gminy, a naszemu pracownikowi Marcin Dziedzic wyboru na radnego.
Ponadto gratuluję wszystkim wybranym i nominowanym i deklaruję Wam wolę współpracy dla dobra naszej „Małej Ojczyzny”.
Jestem przekonany, że z Wami „Lepsze jutro zaczyna się dziś”.