Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa dla Gminy Zławieś Wielka

18 listopada 2023r. Prezes Zarządu Jacek Rutkowski miał zaszczyt uczestniczyć w Obchodach Dni Honorowego Krwiodawstwa dla Gmina Zławieś Wielka które odbyły się w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Podczas obchodów świętowano 65- lecie ruchu Honorowego Krwiodawstwa. W 1958r. zaprzestano płatnego poboru krwi i rozpoczęła się historia honorowego krwiodawstwa, która trwa do dziś dnia. MAT BUD Materiały Budowlane oraz Prezes Zarządu Jacek Rutkowski cyklicznie wspiera Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka, który jest wyróżniającym się klubem w skali kraju ze względu na swoje działania. Podczas uroczystości Prezes Jacek Rutkowski wręczył Prezesowi Klubu Dawidowi Bulińskiemu pamiątkową płaskorzeźbę bł ks Jerzego Popiełuszki oraz zaoferował wsparcie podczas remontu biura Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka. W trakcie obchodów uczestniczyli również:
Radny rady Powiat Toruński pan Piotr Skiba, który reprezentował Starosta Toruński Marek Olszewski, Wójt gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka, Zastępca Wójta gminy Zławieś Wielka pan Krzysztof Rak, Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Pawlikowski, Wiceprezes Zarządu Głównego Polski Czerwony Krzyż (PCK) pan Zbigniew Klawczyński, Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmży pan Tadeusz Smarz, Kierownik biura rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmży pani Alicja Jabłońska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej pani Maria Karpińska oraz zaprzyjaźnione kluby i osoby organizujące pobory krwi:
– prezes klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Marszałkowskim pan Jędrzej Styś
– organizatorka poborów krwi Gmina Łubianka – Słoneczna Gmina pani Katarzyna Kwiatkowska.
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Czerwonego Krzyża. Następnie wręczono odznaczenia” Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, „Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.
Z okazji 65- lecia ruchu Honorowego Krwiodawstwa, 4 osoby otrzymały medal okolicznościowy.
Zostały wręczone podziękowania dla instytucji, firm i stowarzyszeń za wsparcie działań klubu.
Podziękowano również krwiodawcom i sympatykom, za zaangażowanie i działanie w mijającym roku.
Po części oficjalnej, odbyła się zabawa integracyjna dla krwiodawców. Grał niezastąpiony nasz klubowicz Ring Grzegorz .
Agata Kozłowska
Asystentka Prezesa Zarządu