Firma dobrze widziana

24.11.2023 r., w Oxford Tower, w Warszawa, odbył się uroczysty finał konkursu Firma Dobrze Widziana zorganizowany przez Business Centre Club.
Była to już 14 edycja konkursu organizowanego przez BCC. Celem konkursu jest promowanie firm, które prowadzą biznes zgodnie ze standardami ESG (to skrót od pierwszych liter angielskich wyrazów oznaczających troskę o środowisko, społeczną odpowiedzialność biznesu i ład korporacyjny) oraz szerzenie wiedzy na temat ESG i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.
W tym roku Patronat Honorowy objęła Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena MalągMinisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Jego Magnificencja dr hab. Piotr Wachowiak, profesor Szkoła Główna Handlowa, Rektor SGH Warsaw School of Economics. Pan Rektor zasiadał również w Kapitule Konkursu.
Konkurs cieszy się bardzo dużą popularnością i uznaniem w środowisku biznesowym i społeczno-gospodarczym. W tegorocznej edycji wyróżniono podobnie jak w ubiegłych latach ok. 50 firm z całej Polski w śród nich również PW. MAT BUD Materiały Budowlane. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym a szczególnie naszym dobrym partnerom biznesowym, sąsiadom z Kujawsko-Pomorskie i kontrahentom z niełatwej branży budowlanej Szczególne gratulacje dla Taurus Ochrona – Innowacje w bezpieczeństwie, Firmy Blachy Pruszyński, MZK w Toruniu Sp. z o.o., Caparol Polska.
Podczas uroczystości wręczone zostały również trzy Certyfikaty „Równości Płac” firmom przestrzegającym zasady symetrycznego systemu wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.
Certyfikat Równości Płac to narzędzie wytworzone w projekcie BCC Kobiety, którego celem jest budowanie świadomości i nagradzanie firm, które stosują politykę równych płac dla kobiet i mężczyzn, na tych samych stanowiskach „, mówili w swoich wystąpieniach organizatorzy projektu.
W uroczystości, obok laureatów, uczestniczyli także członkowie Kapituły konkursu – wybitne osobowości życia publicznego, gospodarczego, osoby związane z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.
PW. MAT BUD Spółka z o.o. Sp. k w Rozgarty, Gmina Zławieś Wielka, Powiat Toruński jest i w tym roku podobnie jak w ostatnich latach laureatem konkursu.
W kapitule konkursu zasiadają m. in. Pan Paweł Łukasiak- Prezes Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Pan dr Jacek Goliszewski Prezes BCC.
Bardzo dziękujemy Kapitule za to zaszczytne i honorowe wyróżnienie. Cała załoga PW. Mat-Bud , z Prezesem Jacek Rutkowski na czele, ceni pracę zespołową i dba o dobre relacje wśród pracowników, kontrahentów, ludźmi kultury i sportu oraz ze społecznością lokalną, dąży do wyrównywania szans zawodowych kobiet i mężczyzn co zostało docenione przez Kapitułę.
Gale zakończył bankiet, połączony z ciekawymi dyskusjami i licznymi toasty z zaprzyjaźnionym polskim producentem bardzo dobrych win DiWine Marcin Bańcerowski.
Szczególne podziękowania dla zespołu osób z BCC z Panią Dyrektor Mileną Kowalską na czele za organizację konkursu i gali.
Asystentka Prezesa Zarządu
Agata Kozłowska