Prezes Jacek Rutkowski laureatem Floriany 2020-21 w kategorii Najbardziej społecznie zaangażowany pracodawca

11.09.2021 r., w mateczniku Zespół Mazowsze ( Otrębusy, Siedziba Zespołu Mazowsze ), odbyła się Wielka Gala, IV edycja Konkursu Floriany 2020/2021 – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP
Galę bardzo ciekawie i profesjonalnie prowadzili Miłka Skalska i Paweł Binkiewicz.
Oczywiście nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie wysiłek całego sztabu ludzi z Iwona L. ( Meluzyna Liszka ) na czele.
Nie będę dużo pisał, bo chciałbym abyście obejrzeli filmy i zdjęcia, one mówią dużo jak strażacka ofiarność.
Zostałem Laureatem-Florianem, jako najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca w RP, Prezes Zarządu Komplementariusza- Komandytariusz PW MAT BUD Materiały Budowlane, trzeci raz z kolei, 2018, 2019 i 2020/2021.
Moi mili to nie jest zwycięstwo w konkursie, ale ofiarność na rzecz OSP, naszych „Małych Ojczyzn”, która „Nigdy nie zagaśnie”, która została zauważona przez Kapitułę za co bardzo dziękuję.
Za długo byłoby pisać o wszystkim, ale zachęcam Was do wspierania OSP „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, bo to co robią jest bezcenne i chyba nie wymaga opisywania.
Postanowiłem aby więcej nie startować w konkursie bo trzeba dać szansę innym ale nadal będę pomagał OSP a z kilkoma jednostkami współpracuję.
Gala była dobrą okazją aby wyróżnić Prezesa ZGZOSP RP dh Waldemar Pawlak, Waldemar Pawlak, za „Wieloletnie wspieranie OSP w naszych Małych Ojczyznach”, Medalem im. Marszałka Józefa Piłsudskiego PW MAT- BUD.
Zachęcam do obejrzenia wręczenia medalu i wysłuchania uzasadnienia. Dla mnie Prezes jest tym dla OSP, kim był Marszałek dla RP.
Na Gali wyróżniliśmy również Redaktor Naczelną magazynu „StrażakDorota Pardecka, za „Propagowanie idei OSP w Małych Ojczyznach” Statuetką Orła PW MAT-BUD wykonaną z okazji „30- lecia Kujaw i Pomorza” ( Kujawsko-Pomorskie ).
Impreza była jak zwykle piękna, pod hasłem „100-lecia Powstania ZOSP RP”.
Uroczystość umiliły nagrody od sponsorów, występy artystyczne, bardzo dziękuję.
Gratuluję wszystkim laureatom i nominowanym.
Chciałbym jednak podziękować, tym z dość licznego grona strażaków, którzy mnie nominowali za wspieranie OSP, w Konkursie Floriany, Zarządom wspieranych OSP :
za 2018-2019 Zarządowi OSP KSRG Toporzysko, ( Prezes Stanisław Składanek i Naczelnik Mirosław Buliński),
za 2020/2021 Zarządowi OSP Wola Wapowska ( dh Maria Pańka i Krzysztof Wiśniewski ) a szczególnie druhnie i druhom oraz kochanym „Jacusiom” MDP i DPD Wola, Mdp Dpd Wola Wapowska. Cieszę się, że zawsze byliście ze mną na galach.
Pragnę również podziękować Panu Marszałkowi Piotr Całbecki i Członkom Zarządu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski, Aneta Jędrzejewska, Zbigniew Ostrowski, Sławomir Kopyść i dyr . dep. Marcin Drogorób, za patronaty, oraz każdorazowo nagrody dla nominujących mnie OSP.
Dziękuję również za współpracę i inspirowanie mnie, druhom Jan Surdyka, Andrzej Walczyński i Paweł Nowogórski, a także wspólnikom PW MAT- BUD Bogdanowi i Elżbieta Pietras oraz Joanna Pietras-Kuczawska, załodze firmy i członkom Fundacja Jacka Rutkowskiego – Pomagajmy Razem Joanna Dura i Paweł Andrzejewski za ofiarność na rzecz OSP i społeczności lokalnych.
Z Panią Dorotą, Iwonką rozmawiałem na gali o ciekawym pomyśle na przyszłość, bo moja współpraca z OSP „Nigdy nie zagaśnie” ale niech to na razie zostanie tajemnicą.
Proszę Was, obejrzyjcie filmiki, zdjęcia z ostatniej i poprzednich gali, one dużo mówią. Dziękuję Telewizja ATV spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Andrzej Tarkowski-Kiliszewski, Łukasz Kostrzewski za obsługę medialną.
Jacek Rutkowski ochotnik-członek wspierający OSP