Mat-Bud – Lider Recyklingu 2020

Dziękujemy bardzo Radzie Izby Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” za uhonorowanie nas tytułem „Lidera Recyklingu 2020” za wkład na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.
Nagroda ta przyznawana jest firmom, które swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju krajowego systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Wyróżnienie wręczył osobiście Prezes Zarządu Michał Gawroński. Ze względu na pandemię, uroczysta gala została przesunięta na październik 2021.
Cieszymy się, że proekologiczne działania dyrektora ds. produkcji Michała Nowakowskiego oraz betoniarni zostały dostrzeżone.
Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” jest czynnym uczestnikiem procesu wdrożenia europejskiego projektu gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce, który wiąże się ze zmianami na wielu płaszczyznach, min. Gospodarki, prawa, ochrony środowiska czy codziennych zachowań wśród społeczeństwa.