Wspomagamy szpitale w walce z Covid-19

Kolejne partie maseczek zostały przekazane do Toruńskiego Domu dle Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar-Markot” – 50 szt., Szpital Bielany Torun -100 szt.
Dzisiaj dostarczymy również do Szpital Miejski Ul.Batorego 100 szt. oraz do Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – 150 szt.
Zakupiliśmy materiał wysokiej jakości na łącznie 5000 tys szt maseczek. Wydaliśmy już ponad 1500 maseczek (przestaliśmy już liczyć 😁). Nie zapominamy również o najuboższych, których nie stać na zakup maseczek. Dotarły do nas sygnały, że takie osoby otrzymują mandaty za brak maseczki. Musimy wspierać się w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.
Produkcja trwa dalej, Pani Irena Zdrojewska szyje kolejne maseczki. ☺️☺️☺️👍🏻👍🏻😷😷😷