Firma Dobrze Widziana

29.11.2022r w Pałacu Staszica – Sala lustrzana w Warszawie, Miasto Stołeczne Warszawa, odbył się uroczysty finał konkursu Firma Dobrze Widziana zorganizowany przez Business Centre Club .
Była to 13 edycja konkursu organizowanego przez BCC, honorującego szerzenie idei dobrych wartości w polskich firmach.  Stosunków międzyludzkich wewnątrz firmy jak i z jej otoczeniem. W tym roku zostało wyróżnione 64 firmy z całej Polski w tym PW.MAT-BUD. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym a szczególnie naszym partnerom i kontrahentom: Taurus Ochrona – Innowacje w bezpieczeństwie , Blachy Pruszyński Sp. z o.o., MZK w Toruniu Sp. z o.o. , Farby KABE – szwajcarska jakość Polska Sp. z o.o., ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o., sp.k. .
W uroczystości, obok laureatów, uczestniczyli członkowie Kapituły konkursu – wybitne osobowości, oraz osoby związane z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. PW MAT BUD Materiały Budowlane jest i w tym roku po raz kolejny laureatem konkursu.
Prezes Jacek Rutkowski ceni pracę zespołową i dba o dobre relacje wśród pracowników, z kontrahentami, ludźmi kultury i sportu oraz ze społecznością lokalną, co zostało docenione przez Kapitułę, a w szczególności działania charytatywne i wspierające rozwój relacji dobrosąsiedzkich .
W kapitule konkursu zasiadają: Paweł Łukasiak, przewodniczący Kapituły, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce; Jacek Goliszewski, prezes BCC, Piotr Onikki-Górski, wicedyrektor Biura Mediów i Komunikacji; ks. Andrzej Sikorski, prezes Fundacji „Być Bardziej”.
Prezes Jacek Rutkowski podziękował Kapitule za to zaszczytne i honorowe wyróżnienie. Jednocześnie stwierdził:,, że jednym z ważnych kluczy do sukcesu firmy są ludzie o dobrych sercach. PW MAT-BUD zależy na tym aby relacje i atmosfera w firmie oraz stosunki z otoczeniem były bardzo dobre. Nie wszystko się udaje w tym zakresie, bo trudno jest pogodzić w realnym świecie postawy ,,rekina biznesu” I anioła.”
Jacek Rutkowski stara się godzić te sprzeczności realizując część działań prospołecznych przez Fundacja Jacka Rutkowskiego – Pomagajmy Razem.
Asystentka Zarządu