16.11.2018r. w EXPO XXI, w Warszawie odbyła się Gala XXI edycji programu „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY”.
Laureatom programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018 zostały wręczone nagrody- Certyfikaty, Złote Certyfikaty, Złote Statuetki, Laury (Brązowe, Srebrne, Złote, Platynowe).
Jest to dla nas wspaniałe wyróżnienie. Firma MAT BUD Materiały Budowlane przeszła pozytywnie trudny audyt i została laureatem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018.

Gala Fair Play 2018
Laureaci Fair Play 2018

W wystąpieniach członkowie kapituły oraz zaproszeni goście poruszyli tematy m.in. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w stuleciu niepodległości Polski, Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej. Były okolicznościowe książki.
W dalszej części oficjalnej wręczono nagrody główne- Statuetki i nagrody Specjalne XXO edycji „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018 tj. Diamentowe i Platynowe Statuetki, Wyróżnienia Ekologiczne, Debiuty Fair Play, medale dla Ambasadorów Fair Play oraz nagrody Semper Fidelis.

Jacek Rutkowski odbierający nominację Fair Play
Jacek Rutkowski odbierający nominację Fair Play

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym co roku, już od ponad 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów.
Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.
http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/
Miałem również zaszczyt odebrać Certyfikat Przedsiębiorstwa „Fair Play” 2018 r. dla MAT BUD Materiały Budowlane. W konkursie „startowaliśmy” pierwszy raz a poza nami uzyskała tytuł tylko jeszcze jedna z nowych firm, z kuj-pom.