Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego

Zapraszamy do wzięcia udziału w „Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego” organizowanej w dniach 26-27 września 2023 r. w Raszynie-Falentach k. Warszawy. Obrady poświęcone będą zagrożeniom bezpieczeństwa państwa i obywateli w kontekście wojny w Ukrainie, cyberzagrożeniom, powstającym kryzysom i bezpieczeństwu ekologicznemu. Podczas konferencji odbędą się 3 debaty z udziałem wielu znamienitych gości i ekspertów.
Cele Konferencji:
1. Pokazanie międzynarodowych i krajowych determinantów aktualnego narodowego bezpieczeństwa.
2. Przedstawienie nowych wyzwań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, firm i obywateli.
3. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
4. Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym i gospodarczym, ochroną infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwem i ekologią.
5. Bezpieczeństwo obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
6. Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
7. Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie i likwidowanie stanów kryzysowych.
8. Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.
Poniżej przesyłam link do rejestracji na konferencję https://konferencjabezpieczenstwanarodowego.swbn.pl.
Agata Kozłowska
Asystentka Prezesa Zarządu