Dożynki Gminy Zławieś Wielka

2.09.2023 r., przy amfiteatrze Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbyły się Dożynki Gmina Zławieś Wielka. MAT BUD Materiały Budowlane dziękuję Wojewodzie, Radzie Gminy, całej społeczności a w szczególności rolnikom za ich ciężki trud. MAT BUD Materiały Budowlane jest firmą handlowo-produkcyjną ale tak naprawdę bez chleba, żywności świat by nie istniał. Dziękujemy za to wszystko. Rozgarty są nasza kolebką a Gmina Zławieś Wielka zawsze będzie bliska naszej firmie.
Agata Kozłowska
Asystentka Prezesa Zarządu