Osobowość Roku 2018 – nagrody wręczone

Plebiscyt na Osobowość Roku 2018 Kujaw i Pomorza został zorganizowany przez Gazeta Pomorska Nowości Express Bydgoski dobiegł końca?? Dziękuje Wam Kochani, za wsparcie a szczególnie za oddane głosy?????? .
Jestem wzruszony powtórnym zwycięstwem w kategorii Biznes i ilością oddanych na mnie głosów ??????
Udało mi się powtórzyć sukces z ubiegłego roku dzięki głosom przyjaciół, znajomych, zwykłych ludzi???❤️❤️❤️??? Jestem z tego powodu wzruszony i szczęśliwy. Jeszcze raz dziękuje wszystkim za oddane głosy ❤️❤️❤️???I ze swej strony deklaruję, a wręcz ślubuję, że w świetle ostatnich wydarzeń, rosnącego niezadowolenia z elit politycznych i słabszych perspektyw w gospodarce, szczególnie dla młodych ludzi, więcej i głośniej będę walczył o dobro zwykłych ludzi i dobrobyt kraju?????????.
Niech mój głos chociaż trochę będzie głosem dobrej nadziei w walce o lepszą przyszłość młodych pokoleń. ❤️??
Gala wręczenia nagród właśnie odbyła się w Ratusz Staromiejski w Toruniu, w Sali Rycerskiej. Podczas Gali wręczenia nagród wystąpiła nasza zaprzyjaźniona Orkiestra Dęta Zławieś Wielka pod kierownictwem Krzysztof Kędzierski. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wiele osobowości życia społecznego naszego regionu w tym m.in. Pan Marszałek Piotr Całbecki Przewodniczący Sejmiku Ryszard BoberPrezydent Torunia Michał Zaleski Michał Zaleski z małżonką Krystyna Zaleska, który wystąpił w „podwójnej roli” Prezes Oddziału Polska Press Marek Ciesielski wraz z kierownictwem wymienionych redakcji????Wszyscy byli zachwyceni????❤️?.
Gratuluję Prezydentowi Miasta Torunia Michałowi Zaleskiemu, który kolejny raz udowodnił, że jest Super Osobowością Działaczem Samorządowym,?@Joannie Malinowskiej Właścicielce firmy Gra-Mar Joanna Joanna, Wójtowi Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka Jan Surdyka, Prezesowi Fundacji Wielka Rodzina Fundacja Wielka Rodzina Adam Joppek , , Prezesowi Drozapol-Profil S.A. Wojciech Rybka, Kapelmistrzowi Krzysztofowi Kędzierskiemu oraz pozostałym zwycięzcom. Miałem zaszczyt zabrać głos na Gali?❤️?.
Początek roku był bardzo intensywny. Zostałem ostatnio wyróżniony w różnych prestiżowych konkursach.
Uzyskane tytuły i wyróżnienia:
Tytuł Biznesmena Roku przyznawany przez Izbę Przemysłowo Handlową w Bydgoszczy I Miejsce wraz ze złotą pieczęcią izby przyznany Jackowi Rutkowskiemu Prezesowi PW. Mat-Bud w uznaniu osobistego zaangażowania w rozwój gospodarki i samorządności Pomorza i Kujaw oraz Łuczniczkę.
https://www.facebook.com/jacek.rutkowski.7758/posts/433965444015657
Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu: Jacek Rutkowski Prezes Firmy MAT – BUD Sp. z o.o. Za wieloletnie, konsekwentne działania na rzecz rozwoju polskiego budownictwa, budowanie firmy rodzinnej od podstaw i osiągnięcie wielu sukcesów na polskim rynku budowlanym.
https://www.facebook.com/jacek.rutkowski.7758/posts/433371300741738?__tn__=K-R
Tytuł Osobowości Roku 2018 w kategorii Biznes przyznawany przez czytelników „Gazeta Pomorską”, „Express Bydgoski” oraz „Nowości -Dziennik Toruński”
https://www.facebook.com/jacek.rutkowski.7758/posts/432227360856132
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Mat-Bud Sp. z o.o. Sp.k. wyróżnienie specjalne Pracodawców Pomorza i Kujaw 2018 jako „Firma z Otwartym Sercem”
https://www.facebook.com/jacek.rutkowski.7758/posts/430135844398617
Medal Solidarności Społecznej dla Jacka Rutkowskiego za działania społeczne i wspierające ideę odpowiedzialności społecznej biznesu. Jest to wyjątkowo prestiżowa nagroda Business Centre Club i Fundacji Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA.
https://www.facebook.com/jacek.rutkowski.7758/posts/414635349282000
PW. Mat-Bud i Prezes Zarządu Jacek Rutkowski otrzymali nominację do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w dwudziestej ósmej edycji Konkursu.
To wszystko jest ważne i uwiarygadnia PW. Mat-Bud Sp. z o.o. Sp.k. MAT BUD Materiały Budowlane ale to tylko taki kredyt zaufania, który trzeba „spłacić” dobrą pracą, relacjami z partnerami biznesowymi.
Jednak nagrody nie są najważniejsze. W najbliższym czasie Chcę się poświęcić Fundacji Jacka Rutkowskiego- Pomagajmy Razem, która skupia wszystkie cele, założenia jakie przed sobą postawiłem. Najważniejsza jest praca w PW. Mat-Bud, dzięki któremu mogę finansować działalność w fundacji.
Drugim ważnym społecznie czynnikiem jest pomoc innym, inspirowanie, współpraca i wszystko to co fundacja przyjęła za cele.
Mam nadzieję, że kiedyś pozostawię po sobie dobrą firmę i wiele dobrych uczynków zrealizowanych wspólnie z gronem przyjaciół, współpracowników, dobrych ludzi?❤️? ❤️❤️❤️
Celami Fundacji jest:
1) wspieranie i promowanie przedsięwzięć z zakresu krzewienia kultury fizycznej, sportu, nauki, kultury, sztuki, oświaty, wychowania, , bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, działalności charytatywno-opiekuńczej oraz dobroczynnej.
2) podejmowanie i wspieranie działań z zakresu wyrównywania szans dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich środowisk, mających utrudniony dostęp do oświaty, edukacji, kultury nauki i sportu;
3) niesienie pomocy osobom ubogim i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej;
4) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;
5) działania na rzecz wspierania i rozwoju demokracji oraz integracji europejskiej;
6) podtrzymywanie i szerzenie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej;
7) wzajemna integracja oraz wspieranie środowisk gospodarczych, biznesowych, naukowo-technicznych oraz kulturalnych;
? promowanie transferu polskich osiągnięć gospodarczych, naukowo technicznych, kulturalnych oraz transformacji systemowych;
9) utrzymywanie kontaktów i nawiązywanie współpracy z podmiotami, których celami statutowymi jest działalność w zakresie wspomagania promocji i popularyzowania projektów o charakterze gospodarczym, zwłaszcza inwestycyjnych, finansowych lub naukowo-technicznych jak również kulturalnych, oświatowych, wychowawczych, sportowych oraz zdrowotnych.

Dzisiaj Fundacja Jacka Rutkowskiego- Pomagajmy Razem zaczyna swój byt?❤️??????????
Przewodniczący Rady: Jacek Rutkowski
I Wiceprzewodniczący Rady: Tomasz Lenz
Wiceprzewodniczący Rady: Andrzej Jankowski Stowarzyszenie Sportowe Yamabushi
Wiceprzewodniczący Rady: Paweł Nowogórski Centrum Edukacji Młodzieży im ks.J.Popiełuszki w Górsku

Prezes Zarządu: Paweł Andrzejewski
I Wiceprezes Zarządu: Błażej Baumgart BKS – sekcja lekkiej atletyki.
Wiceprezes Zarządu: Joanna Dura
Wiceprezes Zarządu: Mirosław Buliński OSP KSRG Toporzysko
Wiceprezes Zarządu: Arkadiusz Matczyński Edukacja przez szachy.

Bankiet związany z rozpoczęciem działalności Fundacji skromny ale bogaty duchowo i w idee odbył się w gościnnych obiektach Restauracji Chleb i Wino Toruń Andrzej Wojcik – dzięki za wszystko?❤️?.
Wśród gości było wiele osób współpracujących ze mną w tym Pan Przewodniczący Semiku Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, Bogdan i Elżbieta Pietras głowni wspólnicy Firmy Mat-Bud MAT BUD Materiały Budowlanea także przedstawiciele różnych organizacji-osoby związane z działalnością społeczną i charytatywną nawet z odległego Trójmiasta I See You Marcelina Hernik Daniel Daniel.
Bankiet miał kilka miłych akcentów. Członkowie zarządu Fundacji i I Wiceprzewodniczący Rady otrzymali symboliczne klucze do „otwierania serc” a Joanna Malinowska Joanna Joanna za wszystko co robi Popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego z dedykacją???❤️❤️❤️???????❤️?
Dziękuję wszystkim którzy byli i są przy mnie?❤️?.
To był bardzo miły dzień????❤️?