Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa

9 czerwca 2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa w Hotel Best Inn w Bydgoszczy.
Pan Andrzej Wosik Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Budownictwa w kilku słowach przywitał zebranych, Andrzej Cieslik Przewodniczący Rady Zarządu poprowadził obrady. Przedstawiono wyniki działalności za rok 2021 oraz plany na rok bieżący. Zgromadzenie udzieliło absolutorium Radzie i Zarządowi.
Prezes PW.MAT-BUD Jacek Rutkowski , który jest członkiem pięcioosobowego Prezydium Rady, na dzisiejszym Zgromadzeniu uczestniczył w pracy Komisji Skrótacyjnej Uchwał i Wniosków.
W trakcie obrad wręczono pamiątkowe dyplomy firmom funkcjonującym na rynku 30, 25, 20 i 15 lat. Gratulujemy wszystkim umiejętnego zarządzania, które pozwoliło im przetrwać w tak trudnych czasach dla gospodarki.
Powitano 5 nowych członków Izby Budownictwa.
Po części formalnej zaprezentowane zostały dwa wykłady dotyczące sytuacji budownictwa w Polsce.
Dr Sławomir Sadowski wykładowca UKW, przedstawił problemy pracodawców wynikających z obecnych problemów gospodarczych i politycznych. Stwierdził, że jakiekolwiek plany nie mogą być dalekosiężne, bo zaledwie na rok jesteśmy w stanie przewidzieć zdarzenia w funkcjonowaniu gospodarki ze względu na pandemię i toczącą się wojnę w Ukrainie.
W imieniu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa dr Damian Kaźmierczak przedstawił rozwój budownictwa na przestrzeni ostatnich 20 lat a także w jakich działach będą w najbliższym czasie możliwości inwestycyjne.
,,Wbrew pozorom produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych to dzisiaj trudny kawałek chleba – dodaje Prezes Jacek Rutkowski.
Sytuacja firm wykonawczych (większości członków Izby)z wiadomych względów nie jest łatwa.”
PW.MAT-BUD w podziękowaniu dla Partnerów z Izby zorganizował koncert w stylu biesiadnym. Dla osłody publikujemy wspaniałą muzykę w wykonaniu Oleny Gajdyczuk, Michal Hajduczenia, Mateusz Szwankowski, Leszek Czenkusz.
Olena Gajdyczuk jest uchodźcą z Ukrainy. Życzymy jej szczęścia i pomyślności na polskiej ziemi, a całej jej rodzinie w Ukrainie, powrotu do normalności.
Asystentka Zarządu